Thomas Ek

Ljuset har djup

Jarl Hemmer och idyllen
Jarl Hemmer (1893-1944) var under sin livstid en uppburen författare, som med tiden fick känna av en hård kritik från de samtida modernisterna. Efter hans död har intresset för Hemmer som författare i skärningspunkten mellan tradition och modernism varit litet. I sin bok undersöker Thomas Ek idyllen som en nyckel till Jarl Hemmers liv och författarskap, med tyngdpunkt på hans lyrik och episka diktning.
Utgivningsår
2013
ISBN
978-951-583-264-1
Sidantal
359
Ljuset har djup