Låtar från Vörå

Utgivare
Finlands svenska folkmusikinstitut r.f. i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
Utgivningsår
2001
Sidantal
40
Låtar från Vörå