Låtar från Lappfjärd

Redaktör
Utgivare
Finlands svenska folkmusikinstitut r.f. i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
Utgivningsdatum
2006
ISBN
Sidantal
68
Låtar från Lappfjärd