Låtar från Lappfjärd

Utgivare
Finlands svenska folkmusikinstitut r.f. i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
Utgivningsår
2006
Sidantal
68
Låtar från Lappfjärd