Låtar från Korsholm, Kvevlax och Replot

Utgivare
Finlands svenska folkmusikinstitut r.f. i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
Utgivningsår
2007
Sidantal
60
Låtar från Korsholm, Kvevlax och Replot