Låtar från Korsholm, Kvevlax och Replot

Redaktör
Utgivare
Finlands svenska folkmusikinstitut r.f. i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
Utgivningsdatum
2007
ISBN
Sidantal
60
Serie
Serie del
Låtar från Korsholm, Kvevlax och Replot