Mona Forsskåhl

Konstruktioner i interaktion

de e som resurs i samtal
Uttrycket ”de e” är en praktisk liten sträng som används på många olika sätt i samtal på svenska. I sin undersökning analyserar Mona Forsskåhl utdrag från olika typer av samtal och resultaten av analysen sammanför hon i en konstruktionsgrammatisk beskrivningsmodell. Begreppet konstruktion används här som en abstraktion över de egenskaper som särskiljer olika användningar av strängen "de e" från varandra. Boken är en något bearbetad version av Mona Forsskåhls avhandling i nordiska språk från 2008.
Utgivare
Ann-Marie Ivars
Utgivningsår
2009
ISBN
978-951-583-188-0
Sidantal
312
Serie
Studier i nordisk filologi
Seriedel
83
Konstruktioner i interaktion

Pris och utnämningar

Pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond, Svenska litteratursällskapet 2011

I samma serie

Sydösterbottnisk syntax
Ann-Marie Ivars

Sydösterbottnisk syntax

2010
Hur bildas fraser och satser på dialekt? Det är frågan för Sydösterbottnisk syntax, som ger en framställning av fras- och satsläran i dialekt och lokalt stadsmål i södra Österbotten.
Prima vara!
Marika Tandefelt

Prima vara!

Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet
2013
Vad säger språket i tidningsannonser om språkbruket och språkets utveckling? I boken analyseras svensk språkutveckling under 1900-talet genom att studera Stockmanns och NK:s annonser.
Talet lever!
Therese Leinonen

Talet lever!

Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
2015
I denna bok studeras variation och förändring i åboländska dialekter och i finlandssvenskt stadsspråk, utifrån färskt talspråksmaterial insamlat vid SLS.