Max Engman

Kielikysymys

Suomen ruotsalaisuus 1812–1922

Kielikysymys kertoo Suomen ruotsalaisuudesta autonomian aikana 1800-luvulla sekä itsenäisyyden alkuvuosina. Sen pääteemana on kolmiodraama, jossa kolme kieltä, suomi, ruotsi ja venäjä, kilpailivat johtavasta asemasta suuriruhtinaskunnassa. Max Engman sai alkuteoksesta Språkfrågan Ruotsin tärkeimmän tietokirjapalkinnon 2016.

1800-luku oli kansallisen mobilisoinnin aikaa, jolloin sekä suomen- että ruotsinkieliset liittyivät yhteen kielen pohjalta. Prosessin alkuvaiheessa ruotsinkieliset joutuivat perääntymään, mutta sen tuloksena syntyi ryhmä, jota 1900-luvun alussa ryhdyttiin kutsumaan ”suomenruotsalaisiksi”. Kirja kuvaa monipuolisesti Suomen kielellistä tilannetta kansakunnan rakentamisen ja autonomian ajan suurten yhteiskunnallisten muutosten keskellä.

Kielikysymys on Suomen ruotsalaista historiaa käsittelevän kirjasarjan kolmas osa. Sarjan kaksi ensimmäistä osaa, Ruotsin Itämaa (Kari Tarkiainen) ja Valtakunnanosa (Nils Erik Villstrand), ilmestyivät 2010 ja 2012. Sen päätösosa, Henrik Meinanderin Kansallisvaltio, ilmestyi 2017. Kolmannen ja neljännen osan käännöstyöstä vastaa Kari Koski.

Utgivningsår
2018
ISBN
978-951-583-425-6
Sidantal
483
Serie
Suomen ruotsalainen historia
Seriedel
3
Kielikysymys

Författarpresentation

Max Engman (s. 1945) on Åbo Akademin yleisen historian emeritusprofessori. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt laajasti Suomea Venäjän imperiumin osana, suomalaisia autonomian ajan Venäjällä sekä keisarikuntien hajoamista ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Hän toimi pitkään myös Historisk Tidskrift för Finland -aikakausjulkaisun vastaavana toimittajana. Hän on saanut muun muassa valtion tiedonjulkistamispalkinnon, Ruotsin Akatemian Suomi-palkinnon, Stora fackbokspriset -palkinnon ja historioitsijoille myönnettävän Hertig Karls pris -palkinnon.

I samma serie

Ruotsin Itämaa
Kari Tarkiainen

Ruotsin Itämaa

Esihistoriasta Kustaa Vaasaan
2010
Ruotsin Itämaa käsittelee Suomen esihistoriaa, keskiaikaa ja 1500-lukua – aikaa, jolloin Ruotsalaiset ja kehittyvä Ruotsin valtakunta vakiinnuttivat asemansa Pohjanlahden itäpuolella.
Valtakunnanosa
Nils Erik Villstrand

Valtakunnanosa

Suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560–1812
2012

Kirja koskettelee Suomen historian keskeisiä kysymyksiä: yhteiskunnan eliittiä ja sen asteittaista ruotsalaistumista, rahvaan elämää ja kielioloja sekä kirkkoa välittävänä tekijänä.

Kansallisvaltio
Henrik Meinander

Kansallisvaltio

Ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015
2017
Suomen ruotsalainen historia -kirjasarjan päätösosa on vetävästi kirjoitettu esitys kansallisvaltio-Suomesta ja sen ruotsalaisuuden historiasta. Kirja piirtää laajan kaaren itsenäisyyden alkuvuosista nykyhetkeen.