Källan 2018:1

1 Ledare

5 Guldkorn ur arkivet

6 Fruktbar spänning mellan dikt och ideologi

7 Politiken som marknadsplats

8 De kodar Topelius värld

16 Diktarhemmet ska vara ett litteraturens hus

20 En fristad för litteraturen

22 Digert detektivarbete ledde till Björlingbiografi

24 Rösterna bakom insamlingsmaterialen

25 Nytt ljus på Georg Henrik von Wright

29 Expert på integration i Svenskfinland

30 Från författararkiv till ungdomsdanser

36 Pris, stipendier och understöd

38 En bit estnisk historia på Finna

40 Nytt ur SLS utgivning

45 Föredragsserien hösten 2018

Utgivningsår
2018
Sidantal
48
Serie
Källan
Källan 2018:1