Källan 2015:2

Tema: Pro Humaniora
3 Humaniora – människan är alltings mått
4 Pro humaniora. För skolor och studerande
6 Arkivpedagogik gör historien levande
12 ”Det man inte förstår kan man inte lära sig”. Språket i skolan i fokus
14 När svarta krumelurer väcks till liv
15 Samhället behöver humanister
18 Elever lär sig källkritik
20 Hur blir man bra på uttal?
23 ”En tradition är alltid en god orsak att ställa till fest!”
28 Frågelista: Vackert väder i dag!
30 SLS arkiv publicerar estlandssvensktmaterial på Finna
32 Fältarbete om namn och talspråk i Lovisa
34 Min riksdag
35 Romernas historia väckte intresse i Göteborg
38 Tur (och retur?)
39 Aktuellt från SLS
41 Utgivning
46 SLS föredragsserie våren 2016
Utgivningsår
2015
Sidantal
48
Källan 2015:2