Tom Backmansson, Marju Rönkkö, Marie-Sofie Lundström, Tutta Palin

Hugo Backmansson

Konstnär, officer och äventyrare
Det finns många epitet som passar in på den mångsidigt begåvade kosmopoliten Hugo Backmansson (1860–1953). Han var officer, bataljmålare, Marockoresenär och schackmästare. Efter sin officersutbildning i Fredrikshamn fick han tjänst vid Ismailovska regementet i S:t Petersburg och där studerade han också bataljmåleri med utmärkta vitsord. År 1905 deltog han i rysk-japanska kriget som krigsrapportör och bataljmålare. Sin första resa till Nordafrika gjorde Backmansson 1898 då han förälskade sig i ljuset och färgerna, och han återvände många gånger. Han blev känd för sina många skildringar av både militärlivet och Nordafrika i akvarell och olja, men var också en oförtruten porträtt- och landskapmålare i sju decennier.
Utgivningsår
2010
ISBN
978-951-583-207-8
Sidantal
239
Hugo Backmansson