Historiska och litteraturhistoriska studier 93

Bärande teman i Historiska och litteraturhistoriska studier 93 är inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, Finland och ”stora världen” samt olika perspektiv på finlandssvensk modernism.

 

Läs HLS digitalt

Redaktör
Anna Biström, Maren Jonasson
Utgivningsår
2018
ISBN
978-951-583-434-8
Serie
Historiska och litteraturhistoriska studier
Seriedel
93
Historiska och litteraturhistoriska studier 93

I samma serie

Historiska och litteraturhistoriska studier 82

Historiska och litteraturhistoriska studier 82

2007
I årsboken 2007 uppmärksammas bl.a. 200-årsjubilarerna Fredrika Runeberg och Fredrik Cygnæus.
Historiska och litteraturhistoriska studier 83

Historiska och litteraturhistoriska studier 83

2008
Flera av artiklarna i volym 83 av HLS anknyter till Finlands förvaltnings- och militärhistoria. Henrik Meinander, Carl-Thomas von Christierson, Christoffer Sundman, Aapo Roselius, Eljas Orrman, Marjatta Hietala, Per Stam och Sven Hirn medverkar.
Historiska och litteraturhistoriska studier 84

Historiska och litteraturhistoriska studier 84

2009
I årsboken ingår bl.a. Mats Thelanders föredrag den 5 februari: Delad vårdnad och dubbelt medborgarskap – svenskans lott under 200 år. Denna exposé över svensk språkvård är samtidigt ett bidrag till språkvårdens historieskrivning. Den sjuttonårige Anders
Historiska och litteraturhistoriska studier 85

Historiska och litteraturhistoriska studier 85

2010

Artiklar av Ebba Witt-Brattström & Clas Zilliacus, Jessica Parland-von Essen, Max Engman, Charlotta Wolff, Piotr Wawrzeniuk, Arne Toftegaard Pedersen, Juhani Piilonen, H.K. Riikonen, Kristina Malmio, André Swanström, Rebecka Eklund och Agneta Rahikainen.

Historiska och litteraturhistoriska studier 86

Historiska och litteraturhistoriska studier 86

2011
Temat för årsboken är "internationalism på hemmaplan". Betydelsen av internationella strategier i små länders kulturella fält diskuteras ur olika discipliners perspektiv med exempel ur finländskt och nordiskt 1800- och 1900-tal.
Historiska och litteraturhistoriska studier 87

Historiska och litteraturhistoriska studier 87

2012
I årets volym medverkar Gunnar Ternhag, Carl-Thomas von Christierson, Jan Dlask, Fabian Dahlström, Maarit Mannila, Christoffer Sundman, Maria Vainio-Kurtakko, Christopher Ridgewell och Anna-Maria Åström.
Historiska och litteraturhistoriska studier 88

Historiska och litteraturhistoriska studier 88

2013
I årsboken medverkar Tuva Korsström, Monika Fagerholm, Johanna Wassholm, Kirsti Ekonen, Liisa Byckling, Vesa Oittinen, Fredrik Hertzberg, Trygve Söderling, Piotr Wawrzeniuk och Allan Rosas.
Historiska och litteraturhistoriska studier 89

Historiska och litteraturhistoriska studier 89

2014
100-årsminnet av Tove Janssons födelse uppmärksammas med artiklar av Sirke Happonen och Björn Sundmark samt med essäer av Maria Antas, Tuula Karjalainen och Boel Westin.
Historiska och litteraturhistoriska studier 90

Historiska och litteraturhistoriska studier 90

2015
Årsboken inleds med Susanna Mälkkis föredrag från litteratursällskapets årsfest, i vilket hon reflekterar kring det nationella kulturarvet utifrån olika typer av språk.
Historiska och litteraturhistoriska studier 91

Historiska och litteraturhistoriska studier 91

2016
Årets Historiska och litteraturhistoriska studier spänner över en mängd ämnen, från den litterära modernismen till det spanska inbördeskriget.