Historiska och litteraturhistoriska studier 92

Frågor kring nationalism och identitet är spår som följs i årets HLS, i artiklar kring Lars Huldéns poesi, finländsk högerextremism, kanonisk dialog mellan J.L. Runeberg och Juhani Aho, receptionen av Gunnar Björling och Karl H. Wiiks syn på det finländska inbördeskriget. Därtill finns artiklar om Torsten Söderhjelm och hans närmaste krets i Florens samt postmodernism och parodi i romaner av Monika Fagerholm. I HLS ingår också essäer och Kjell Westös festtal från SLS årshögtid.

Läs HLS digitalt
 

Redaktör
Anna Biström, Jennica Thylin-Klaus
Utgivningsdatum
2017
ISBN
978-951-583-403-4
Sidantal
406
Historiska och litteraturhistoriska studier 92