Edith Södergran

Dikter och aforismer

Edith Södergran (1892–1923) är en av Finlands mesta lästa och mytomspunna poeter och ett av de stora namnen i svensk litteratur. I den här pocketvolymen ingår samtliga dikter och aforismer som hon skrev på svenska. Södergran bröt mot normerna och skapade ett eget lyriskt idiom som talar till läsare runt om i världen än i dag. Hennes dikter och aforismer banade väg för den modernistiska dikten i Finland och Sverige när hon debuterade för ett sekel sedan och de hör till de klassiker som är ett måste i varje bokhylla. Volymen baserar sig på den textkritiska utgåvan med samma titel, som ingår i Edith Södergrans Samlade skrifter (1990). Tidigare utgåvor har baserat sig på Gunnar Tideströms Samlade dikter (1949) där dikternas ordningsföljd ändrats och ett flertal dikter saknas.
Utgivare
Holger Lillqvist
Utgivningsår
2014
ISBN
978-951-583-278-8
Sidantal
361
Dikter & aforismer. Utgivna av Holger Lillqvist