Zacharias Topelius

Dikter i urval

Blommande sköna dalar, Salami och Zulamith, Giv mig ej glans, Jag gungar i högsta grenen – de topelianska verserna har fortfarande en given plats i den svenska lyriktraditionen. Många har levt vidare genom tonsättningar. Urvalet visar på bredd och djup i Topelius dikt och tar upp hans mest kända dikter men också några bortglömda. De är försedda med korta kommentarer samt en inledning av Clas Zilliacus.
Utgivare
Carola Herberts
Utgivningsår
2018
ISBN
978-951-583-441-6
Sidantal
123
Dikter i urval