Lars Huldén

Bynamnen i Österbotten

Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 149–158.
Utgivningsår
1987
ISBN
978-951-583-329-7
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Seriedel
539
Bynamnen i Österbotten

I samma serie

Tavaststjernas sista sommar
Selma Lagerlöf

Tavaststjernas sista sommar

1911

Föredrag hållet vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den femte februari 1912. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 25 (1911), SSLS 105, s. 284–303. Digital utgåva 2015.

Om uppkomsten av den bildade talsvenskan i Finland
Oskar Fredrik Hultman

Om uppkomsten av den bildade talsvenskan i Finland

1913
Föredrag vid Svenska Litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 1914. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 27 (1913), SSLS 115, s. 231–252. Digital utgåva 2015.
Sara Elisabet Wacklin
Petrus Nordmann

Sara Elisabet Wacklin

Biografiska anteckningar sammanställda av P. Nordmann
1913
Publicerad i Förhandlingar och uppsatser 27 (1913), SSLS 115, s. 190–222. Digital utgåva 2015.
Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna i Finland
Gabriel Nikander

Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna i Finland

1916
Publicerad i Folkloristiska och etnografiska studier 1 (1916), SSLS 128, s. 195–315. Digital utgåva 2015.
Det svenska scenspråket i Finland
Hugo Bergroth

Det svenska scenspråket i Finland

1916
Föredrag hållet vid Svenska Litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 1917. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 30 (1916), SSLS 134, s. 321–340. Digital utgåva 2015.
Lantmannaredskap i Nagu
Karl Petter Petterson

Lantmannaredskap i Nagu

En beskrivning av K.P. Petterson
1917
Publicerad i Folkloristiska och etnografiska studier 2 (1917), SSLS 135, s. 131–197. Digital utgåva 2015.
En finländsk romanskrivare från 1850-talet
Ragnar Öller

En finländsk romanskrivare från 1850-talet

Några blad om romanskriveriet i vårt land och om en av dess första idkare
1919
Publicerad i Förhandlingar och uppsatser 33 (1919), SSLS 148, s. 81–187. Digital utgåva 2015.
Nationalitet och dikt
Emil Hasselblatt

Nationalitet och dikt

Språkfrågan i finlandssvensk poesi
1920
Föredrag hållet vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årsmöte den 5 februari 1921. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 34 (1920), SSLS 157, s. 199–254. Digital utgåva 2015.
Det heroiska draget i vår nyare historia
Bernhard Estlander

Det heroiska draget i vår nyare historia

1921
Föredrag vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årsmöte den 5 februari 1922. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 35 (1921), SSLS 163, s. 226–256. Digital utgåva 2015.
Hustomtens förvantskap och härstamning
Gunnar Landtman

Hustomtens förvantskap och härstamning

1922

Publicerad i Folkloristiska och etnografiska studier 3 (1922), SSLS 165, s. 1–48. Digital utgåva 2015.