Carola Ekrem, Pamela Gustavsson, Petra Hakala, Mikael Korhonen

Arkiv, minne, glömska

Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010
Dokumentationen av det svenska kulturarvet i Finland har varit en av hörnstenarna i Svenska litteratursällskapet sedan starten 1885. Arkiv, minne, glömska är historien om hur arkivet har skapats och utvecklats, hur traditions- och språkmaterial har samlats in och hur historiska och litteraturhistoriska samlingar har tillförts genom donationer och förvärv. Boken visar hur vetenskapliga och ideologiska överväganden, personliga intressen och sociala kontakter – ibland även schismer – har bidragit till att forma arkivet och påverka den bild arkivmaterialet ger av den svenska kulturen i Finland. Principiella beslut har styrt valet av teman i stort. I praktiken har arkivarier, insamlare, meddelare och donatorer ställts inför konkreta frågor om vad som ska samlas in och sparas. Svaren har skapat den kulturskatt som finns i dag och gett oss en källa till vårt gemensamma minne, men också bidragit till att somligt fallit i glömska. I boken presenteras Historiska och litteraturhistoriska arkivets, Folkkultursarkivets och Språkarkivets historia från Svenska litteratursällskapets första år fram till i dag. Även de många personerna bakom samlingarna uppmärksammas.
Utgivningsår
2014
ISBN
978-951-583-258-0
Sidantal
490
Arkiv, minne, glömska