Ålands ortnamn

Deras former och förekomst till år 1600
Boken är ett översiktsverk av ortnamnen på Åland och deras varians fram till år 1600. Ortsnamnen omfattar bland annat by- och sockennamn, namn på områden och gårdar, och naturnamn. För sitt arbete har Hausen använt sig av urkunder och annat arkivmaterial samt äldre litteratur.
Utgivare
Greta Hausen
Utgivningsår
1927
ISBN
978-951-583-373-0
Sidantal
203
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Ålands ortnamn

Författarpresentation

Historieläraren Greta Hausen (1882–1963) har på SLS utgett Nylands ortnamn i tre delar (1920–1924) och Ålands ortnamn (1927).