Utgivning

SLS ger ut cirka 15 titlar årligen. Foto: SLS/Osmo Leppälä

Svenska litteratursällskapet ger ut vetenskaplig litteratur och facklitteratur om historia, litteratur, språk, samhälle och kultur med anknytning till det svenska i Finland. SLS har också specialiserat sig på vetenskapliga utgåvor av skönlitterära författare och ger ut vetenskapligt kommenterade källutgåvor som brev, dagböcker och reseskildringar. Förlagets motto är ”Hållbar utgivning”, vilket står för hög vetenskaplig och facklitterär nivå, beständighet över tid och miljömedvetenhet i produktionen. SLS ger ut cirka femton titlar per år. Flera av SLS böcker har uppmärksammats med pris och utmärkelser.

I utgivningen ingår manuskript av utomstående författare, redaktörer och utgivare, men också av forskare som är knutna till SLS. Dessutom produceras en del manuskript, främst editioner och källutgåvor, av SLS egen personal.

Som vetenskaplig utgivare lägger SLS särskild vikt vid att utgivningen uppfyller kraven på vetenskaplig noggrannhet samt att språket och utförandet är gott. Alla publikationer har genomgått kollegial granskning. Eftersom SLS är ett ideellt samfund väger de vetenskapliga och kulturella synpunkterna tyngst när beslut fattas om vilka böcker som ska ges ut; rent kommersiella överväganden kommer i andra hand.

Genom samarbete med svenska förlag når böckerna läsare även i Sverige. Vissa titlar utges också i översättning av andra förlag. SLS samarbetar med bl.a. Bokförlaget Atlantis i Stockholm och Finska Litteratursällskapets förlag (SKS).

Större utgåvor under arbete

Bokutgivningen har varit en av de huvudsakliga uppgifterna för SLS ända sedan sällskapet grundades 1885. Historiska källutgåvor och textkritiska editioner är en viktig del av utgivningen och SLS hör till de ledande utgivarna av textkritiska editioner i Norden. För närvarande pågår följande stora utgivningsprojekt:

  • Författaren och historikern Zacharias Topelius omfattande produktion ges ut i den historisk-kritiska, kommenterade utgåvan Zacharias Topelius Skrifter. Utgåvan publiceras digitalt (topelius.sls.fi) med ett brett urval även i tryck.
  • Tjugotalsmodernisten Henry Parlands dikter, prosa, kritik och korrespondens utkommer i vetenskaplig och kommenterad utgåva. Utgåvan ges ut i tryckt form och digitalt på parland.sls.fi.

Läs mer om de textkritiska utgåvorna och andra utgivningsprojekt här.