Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

Samlade skrifter 4
Anders Chydenius
Predikningar över tio Guds bud 1781–1782
Böcker
2016
Den fjärde delen i kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävling.
Skrifter 6
Georg August Wallin
Resan hem via London 1849–1850
Böcker
2016
I augusti 1849 lämnade Wallin Egypten efter sju år i Mellanöstern. Forskningsresan hade förändrat honom - både till det yttre och till det inre - och efter återkomsten till Europa ansåg han själv att beduinlivet passade honom bättre.
Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel
Böcker
2016
Antologin behandlar mångkulturalitet, identitet och kultur i Finland ur ett historiskt perspektiv. I elva artiklar diskuteras migrationens och minoriteternas inverkan på det finländska samhället.
Slavhandel och slaveri under svensk flagg
Holger Weiss
Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847
Böcker
2016
I boken redogör historikern Holger Weiss för Sveriges inblandning i slavhandeln under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Utkommer den 6 juni.
De frimodiga
Kirsi Vainio-Korhonen
Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet
Böcker
2016
De frimodiga är berättelsen om de första yrkesutbildade barnmorskorna i Finland på 1700-talet.
Resedagbok från Europa 1783–1784
Mikael Hisinger
Böcker
2015
Mikael Hisinger begav sig som ung fortifikationsofficer år 1783 ut på en grand tour till kontinenten. Under resan skulle han på en adelsmans vis finslipa sin allmänbildning, fördjupa sina yrkes- och språkkunskaper samt skaffa sig kontakter och världsvana.
Särdrag, stavning, självbild
Jennica Thylin-Klaus
En idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860–1920
Böcker
2015
Boken söker bakgrunden till varför man beslutade sig för att svenskan i Finland skulle följa sverigesvenska normer. Fokus ligger på de ideologier som påverkade valet av språknorm.
Livet genom en lins
Helena Jerman, Janne Rentola, Marika Rosenström
Fotografier av Bernhard Åström
Böcker
2015
Den västnyländske veterinären och amatörfotografen Bernhard Åströms (1884–1959) fotografier överraskar, humorn och allvaret är aldrig långt ifrån varandra.
Källan 2015:2
Tema: Pro Humaniora
Medlemstidningen Källan
2015
3 Humaniora – människan är alltings mått
4 Pro humaniora. För skolor och studerande
6 Arkivpedagogik gör historien levande
Modersmålets sånger
Finlands svenskheter framställda genom musik
Böcker
2015
I boken analyseras finlandssvensk kultur och identiter ur ett musikaliskt perspektiv. Sambandet mellan musik och identitet klargörs med olika infallsvinklar och fallstudier, där bl.a. dansbandsmusik och vissång ingår.