Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Stråla stjärna ren och klar
Rosenfink
Skivor och kassetter
2015
Denna skiva presenterar den tidiga finlandssvenska julmusikskatten. Här finns visor som ännu i dag hör till vår julmusikrepertoar, men också många visor som i dag har fallit i glömska. Rosenfink tolkar visorna ur SLS arkiv i modern folkmusikalisk stil.
Päiväkirja 1909–1944
Jean Sibelius
Böcker
2015
Jean Sibeliuksen päiväkirja julkaistaan nyt suomeksi ensimmäistä kertaa. Sibelius ja hänen musiikillinen elämäntyönsä näyttäytyvät tässä vahvasti henkilökohtaisessa päiväkirjassa monilla tavoin uudessa valossa.
De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet
Böcker
2015
I detta banbrytande verk behandlas de finska romernas historia, språk och kultur. Boken ger en fascinerande inblick i historiska skeden och i den romska kulturen med musik, släktband, tro och seder.
Gruppspråk, samspråk, två språk
Böcker
2015
I boken skriver tolv experter utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som ett modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk.
Dialekter och småstadsspråk
Ann-Marie Ivars
Böcker
2015
Boken handlar om talspråkets geografiska och sociala variation i det svenska språksamhället i Finland. Boken är den första volymen i serien Svenskan i Finland − i dag och i går.
Talet lever!
Therese Leinonen
Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
Böcker
2015
Under åren 2005–2008 gjordes inspelningar med mer än tusen personer i projektet Spara det finlandssvenska talet vid Svenska litteratursällskapet i Finland. De berättar om sin hemort, sitt liv och synen på språk och språkvariation. I denna bok görs djupdyk
Historiska och litteraturhistoriska studier 90
Böcker
2015
Årsboken inleds med Susanna Mälkkis föredrag från litteratursällskapets årsfest, i vilket hon reflekterar kring det nationella kulturarvet utifrån olika typer av språk. Claus K. Madsen studerar i sin artikel J.L. Runebergs Elgskyttarne och Kung
Källan 2015:1
Tema: Litteratur- och kulturhistoria
Medlemstidningen Källan
2015
Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift Källan
Svenska fornsånger 3
Böcker
2015
Verket Svenska fornsånger har ansetts vara den första vetenskapliga visutgåvan i Sverige, och den har blivit ett standardverk inom nordisk folklore- och visforskning. Den tredje delen, som upptar sånglekar, barnvisor, lekar och ramsor, har betraktats som
Samlade skrifter 3
Anders Chydenius
1777–1803
Böcker
2015
Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en föregångare för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade såväl frihandel och näringsfrihet som tjänstehjonens rättigheter, och han arbetade för utvidgad yttrande- och religionsfrihet. Ander