Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Särdrag, stavning, självbild
Jennica Thylin-Klaus
En idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860–1920
Böcker
2015
Boken söker bakgrunden till varför man beslutade sig för att svenskan i Finland skulle följa sverigesvenska normer. Fokus ligger på de ideologier som påverkade valet av språknorm.
Livet genom en lins
Helena Jerman, Janne Rentola, Marika Rosenström
Fotografier av Bernhard Åström
Böcker
2015
Den västnyländske veterinären och amatörfotografen Bernhard Åströms (1884–1959) fotografier överraskar, humorn och allvaret är aldrig långt ifrån varandra.
Källan 2015:2
Tema: Pro Humaniora
Medlemstidningen Källan
2015
Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift Källan
Modersmålets sånger
Finlands svenskheter framställda genom musik
Böcker
2015
I boken analyseras finlandssvensk kultur och identiter ur ett musikaliskt perspektiv. Sambandet mellan musik och identitet klargörs med olika infallsvinklar och fallstudier, där bl.a. dansbandsmusik och vissång ingår.
Stråla stjärna ren och klar
Rosenfink
Skivor och kassetter
2015
På den här skivan botaniserar gruppen Rosenfink i den tidiga finlandssvenska julmusikskatten. Här finns både sånger som ännu i dag hör till vår julmusikrepertoar, och sånger som har fallit i glömska. Sångerna har Rosenfink hittat i SLS arkiv.
Päiväkirja 1909–1944
Jean Sibelius
Böcker
2015
Jean Sibeliuksen päiväkirja julkaistaan nyt suomeksi ensimmäistä kertaa. Sibelius ja hänen musiikillinen elämäntyönsä näyttäytyvät tässä vahvasti henkilökohtaisessa päiväkirjassa monilla tavoin uudessa valossa.
De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet
Böcker
2015
I detta banbrytande verk behandlas de finska romernas historia, språk och kultur. Boken ger en fascinerande inblick i historiska skeden och i den romska kulturen med musik, släktband, tro och seder.
Gruppspråk, samspråk, två språk
Böcker
2015
I boken skriver tolv experter utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som ett modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk.
Dialekter och småstadsspråk
Ann-Marie Ivars
Böcker
2015
Boken handlar om talspråkets geografiska och sociala variation i det svenska språksamhället i Finland. Boken är den första volymen i serien Svenskan i Finland − i dag och i går.
Talet lever!
Therese Leinonen
Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
Böcker
2015
I denna bok studeras variation och förändring i åboländska dialekter och i finlandssvenskt stadsspråk, utifrån färskt talspråksmaterial insamlat vid SLS.