Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

Källan 2016:1
Tema: Modernismen 100 år. Folkdansens jubelår
Medlemstidningen Källan
2016
3 Syskon och hemlösa vandrare
4 Modernisterna och aforismen
7 Queera Hagar
10 Elmer Diktonius-utställning på SLS
12 Emma Salokoski tonsätter finlandssvensk lyrik
Jeppolåtar efter Viktor Andersson 1901–1974
Skivor och kassetter
2016
FMI CD 3. Återger den traditonella Jeppomusiken så som den spelades 1981 av Jeppo bygdespelmän. I det tillhörande texthäftet berättas om Viktor Andersson, traktens andra legendariska spelmän och det samhälle och sedvänjor i vilka musiken hade danats.
Samlade skrifter 4
Anders Chydenius
Predikningar över tio Guds bud 1781–1782
Böcker
2016
Den fjärde delen i kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävling.
Skrifter 6
Georg August Wallin
Resan hem via London 1849–1850
Böcker
2016
I augusti 1849 lämnade Wallin Egypten efter sju år i Mellanöstern. Forskningsresan hade förändrat honom - både till det yttre och till det inre - och efter återkomsten till Europa ansåg han själv att beduinlivet passade honom bättre.
Din tillgifne ovän
Korrespondensen mellan Jean Sibelius och Adolf Paul 1889–1943
Böcker
2016
Jean Sibelius och författaren Adolf Pauls livslånga korrespondens inleddes 1889 efter att Paul flyttat till Tyskland. I breven diskuterar de allt från penningbrist och sina familjer till gemensamma projekt och lansering av Sibelius i Tyskland.
Historiska och litteraturhistoriska studier 91
Böcker
2016
Årets Historiska och litteraturhistoriska studier spänner över en mängd ämnen, från den litterära modernismen till det spanska inbördeskriget.
Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel
Böcker
2016
Antologin behandlar mångkulturalitet, identitet och kultur i Finland ur ett historiskt perspektiv. I elva artiklar diskuteras migrationens och minoriteternas inverkan på det finländska samhället.
Nationalstaten
Henrik Meinander
Finlands svenskhet 1922-2015
Böcker
2016
Författaren skildrar hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland.
Slavhandel och slaveri under svensk flagg
Holger Weiss
Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847
Böcker
2016
I boken redogör historikern Holger Weiss för Sveriges inblandning i slavhandeln under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
De frimodiga
Kirsi Vainio-Korhonen
Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet
Böcker
2016
De frimodiga är berättelsen om de första yrkesutbildade barnmorskorna i Finland på 1700-talet.