Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet
Böcker
2015
I detta banbrytande verk behandlas de finska romernas historia, språk och kultur. Boken ger en fascinerande inblick i historiska skeden och i den romska kulturen med musik, släktband, tro och seder.
Gruppspråk, samspråk, två språk
Böcker
2015
I boken skriver tolv experter utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som ett modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk.
Historiska och litteraturhistoriska studier 90
Böcker
2015
Årsboken inleds med Susanna Mälkkis föredrag från litteratursällskapets årsfest, i vilket hon reflekterar kring det nationella kulturarvet utifrån olika typer av språk. Claus K. Madsen studerar i sin artikel J.L. Runebergs Elgskyttarne och Kung
Källan 2015:1
Tema: Litteratur- och kulturhistoria
Medlemstidningen Källan
2015
Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift Källan
Svenska fornsånger 3
Böcker
2015
Verket Svenska fornsånger har ansetts vara den första vetenskapliga visutgåvan i Sverige, och den har blivit ett standardverk inom nordisk folklore- och visforskning. Den tredje delen, som upptar sånglekar, barnvisor, lekar och ramsor, har betraktats som
Verksamheten 2014
Årsredovisning
2015
Samlade skrifter 3
Anders Chydenius
1777–1803
Böcker
2015
Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en föregångare för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade såväl frihandel och näringsfrihet som tjänstehjonens rättigheter, och han arbetade för utvidgad yttrande- och religionsfrihet. Ander
Dialekter och småstadsspråk
Ann-Marie Ivars
Böcker
2015
Boken handlar om talspråkets geografiska och sociala variation i det svenska språksamhället i Finland. Boken är den första volymen i serien Svenskan i Finland − i dag och i går.
Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik
Anna Möller-Sibelius
Böcker
2015
Bertel Gripenberg (1878–1947) räknades under sin livstid till de främsta i finlandssvensk lyrik och nominerades 1931 till Nobelpriset. Efter andra världskriget har hans författarskap omvärderats både av politiska och estetiska skäl. I denna bok diskuterar
Uppdraget som växte
Henry Wiklund
Böcker
2015
Svenska litteratursällskapet i Finland är i dag landets största förvaltare av allmännyttiga fonder och en stor leverantör av privata medel för kultur och vetenskap. Vi får följa utvecklingen från skattmästarens enmansgärning till inrättandet av ett finans