Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. Nedan finns också sådant som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Historiska och litteraturhistoriska studier 90
Böcker

Årsboken inleds med Susanna Mälkkis föredrag från litteratursällskapets årsfest, i vilket hon reflekterar kring det nationella kulturarvet utifrån olika typer av språk. Claus K.

Källan 2015:1
Tema: Litteratur- och kulturhistoria
Medlemstidningen Källan

Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift Källan

Svenska fornsånger 3
Böcker

Verket Svenska fornsånger har ansetts vara den första vetenskapliga visutgåvan i Sverige, och den har blivit ett standardverk inom nordisk folklore- och visforskning.

Verksamheten 2014
Årsredovisning
Samlade skrifter 3
1777–1803
Böcker
Anders Chydenius

Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en föregångare för de demokratiska idéerna i Norden.

Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik
Böcker
Anna Möller-Sibelius

Bertel Gripenberg (1878–1947) räknades under sin livstid till de främsta i finlandssvensk lyrik och nominerades 1931 till Nobelpriset.

Uppdraget som växte
Böcker
Henry Wiklund

Svenska litteratursällskapet i Finland är i dag landets största förvaltare av allmännyttiga fonder och en stor leverantör av privata medel för kultur och vetenskap.

Armas Järnefelt
Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige
Böcker

Kompositören och dirigenten Armas Järnefelt (1869–1958) växte upp i Finland under det sena 1800-talet, men han kom att göra en lång karriär i Stockholm som hovkapellmästare på Kungliga Operan.

Finlands svenska litteratur 1900–2012
Böcker

Hur och varför blev den svenska litteraturen i Finland finlandssvensk?

Historiska och litteraturhistoriska studier 89
Böcker

100-årsminnet av Tove Janssons födelse uppmärksammas med artiklar av Sirke Happonen och Björn Sundmark samt med essäer av Maria Antas, Tuula Karjalainen och Boel Westin.