Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. Men nedan finns också sådant som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Källan 2015:1
Tema: Litteratur- och kulturhistoria
Medlemstidningen Källan

Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift Källan

Svenska fornsånger 3
Böcker

Verket Svenska fornsånger har ansetts vara den första vetenskapliga visutgåvan i Sverige, och den har blivit ett standardverk inom nordisk folklore- och visforskning.

Verksamheten 2014
Årsredovisning
Samlade skrifter 3
1777–1803
Böcker
Anders Chydenius

Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en föregångare för de demokratiska idéerna i Norden.

Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik
Böcker
Anna Möller-Sibelius

Bertel Gripenberg (1878–1947) räknades under sin livstid till de främsta i finlandssvensk lyrik och nominerades 1931 till Nobelpriset.

Uppdraget som växte
Böcker
Henry Wiklund

Svenska litteratursällskapet i Finland är i dag landets största förvaltare av allmännyttiga fonder och en stor leverantör av privata medel för kultur och vetenskap.

Armas Järnefelt
Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige
Böcker

Kompositören och dirigenten Armas Järnefelt (1869–1958) växte upp i Finland under det sena 1800-talet, men han kom att göra en lång karriär i Stockholm som hovkapellmästare på Kungliga Operan.

Finlands svenska litteratur 1900–2012
Böcker

Hur och varför blev den svenska litteraturen i Finland finlandssvensk?

I himmelen
Folkliga koraler med Katarina Kvarnström och Gnistra
Skivor och kassetter

Gruppen Gnistra består av Katarina Kvarnström (sång) och folkmusikerna Marianne Maans (fiol och sång), Sinikka Kontio (sång, kantele och harmonium), och Matti Kontio (kantele, nyckelharpa och bas).

Källan 2014:1
Tema: Mångfald av kulturer
Medlemstidningen Källan

Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift Källan