Uppdrag, vision och strategi

Uppdrag

SLS uppdrag är

  • att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland
  • att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen
  • att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska medelst pris och understöd

Ur sällskapets stadgar, § 1

 

Vision och strategi

SLS vision, som definieras i sällskapets strategi, är att

SLS ska vara en aktiv och resursstark samarbetspart inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet och verka utifrån sin mission med fokus på kulturell mångfald och öppna digitala material och metoder.

 

PDF iconMission, vision och strategi – här kan du läsa strategin i dess helhet (pdf)