SLS utlyser stipendier och projektmedel

Prisutdelning på SLS årshögtid 2014. Foto: SLS/Janne Rentola

Privatpersoner och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd. SLS är inte en allmän understödsfond och delar inte ut allmänna verksamhetsbidrag åt t.ex. föreningar.

SLS delar ut stipendier och understöd på ansökan. Stipendier utlyses varje år i februari och i september.

SLS utlyser medel för forskningsprojekt samt insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

 

Svenska litteratursällskapet tillämpar god stiftelsepraxis

Sällskapet följer i sin stipendie- och prisutdelning det av Delegationen för stiftelser och fonder r.f. godkända direktivet om god stiftelsepraxis.

Läs mer