Stipendier, projektmedel och pris

Prisutdelning på SLS årshögtid 2014. Foto: SLS/Janne Rentola

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd. SLS är inte en allmän understödsfond och delar inte ut allmänna verksamhetsbidrag åt t.ex. föreningar.

SLS delar ut stipendier och understöd på ansökan ur särskilda fonder för syften som fastställts av donatorerna, samt forskningsstipendier ur särskilda budgetmedel. Stipendier utlyses varje år i februari och i september.

SLS utlyser medel för forskningsprojekt samt insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Forskningsprojekt samt insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt  utlyses varje år i januari och ansökningstiden är i mars.

Forskningsprojekten baserar sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.

Insamlingsprojekten är arkivrelaterade och gäller större insamlingar och/eller digitalisering av material till arkiv.

Utgivningsprojekten är t.ex. textkritiska utgåvor eller projekt som resulterar i bl.a. ordböcker och handböcker.

I översiktsprojekten görs en djupgående analys och sammanfattning av forskning som berör det svenska i Finland. Dessa projekt kan även delvis inbegripa ny forskning.

Pris för litterär och vetenskaplig verksamhet delas ut årligen utan ansökan.

För närmare information, kontakta

forskningssekreterare Kajsa Rytikoski (09 618 771 19, kajsa.rytikoski@sls.fi) eller

forskningschef Christer Kuvaja (09 618 771 01, christer.kuvaja@sls.fi). 

Svenska litteratursällskapet tillämpar god stiftelsepraxis

Sällskapet följer i sin stipendie- och prisutdelning det av Delegationen för stiftelser och fonder r.f. godkända direktivet om god stiftelsepraxis.

Läs mer