Pyttis, äldre kvinna

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant

Trogen hemorten

I: du ha de häär (.) du ha bott häär i moogenpört hela ditt liiv

A: joo-o de ha ja joort

I: hu sku du sejja at de ha vari at veksa åpp häär

A: nåjaa (.) ja haar vel int andra (.) alternatiiv at beretta åm int för at ja ha bott häär hela tiidn (.) ja bodd hemm me mina föreldrar tills ja jift mej å (.) så bygd vi et eeget huus häär ganska näära (.) å de va sjuttiseks (.) så vi flytta sen hiit (.) ti våårt eeget huus eftär de

I: jåå (.) kann du sejja at de på någå sett ha förendrats häär

A: nå visst ha de ju förendrats undär min tiid åkkså (.) femtitvåå fikk vi strömm hiit (.) ja til å me kåmmär ihååg den tiiden vi int hadd ennu elektrisitee (.) åå (.) seksti- nå femttiåtta kåm färja (.) färjförbindelse (.) å sekstiniie fikk vi broo hiit (.) så no ha de ju endrats no (.) nu tjöör vi me eege biilar tiidigare va de me bååtar

I: jåå-å

A: ja kåmmär nu int ihååg så myky aav den däär bååttiidn för at ja ha ju vari så liiten då men at (.) men at (.) nu e de no så at (.) hitifråån ha vi pendla ti karhola på jåbb å (.) å kåtka då

I: jåå

A: bååda tvåå ja å min mann at (.) de bliir nu en tjugufemm tretti kilåmeetär åt ett håll at (.) nu e de ju men at

I: ni ha då ååka me biil

A: jåå

I: jåå (.) vaarifrån e din mann hemm

A: han e å pyttisboo

I: han e å pyttisboo

A: men at han e han e från tjyrkbyyn

I: jåå just de

A: pyttis tjyrkkobyy at han haa int (.) han e int moogenpörtboo rikit


I: jåå (.) hur e de finns häär nån söörviis någå butiikär å sån hänt


A: nee-e (.) int nu för tillfelle int någå

I: int någå

A: nääh int

I: så näär ni ska å handla så vart (.) vart ska ni ååka då

A: nå vi handlar mest i kåtkå då i sotela i prisma näär (.) de liksåm bliir på arbetsveegen

I: jåå

A: hellär då (.) men at (.) de e nu i kåtka mest vi handlar

I: jåå

A: at när vi faar ti staan så faar vi ti kåtka int ti låviisa

översättning:

I: Du har det här, du har bott här i Mogenpört hela ditt liv.

A: Jo. Det har jag gjort.

I: Hur skulle du säga att det har varit att växa upp här?

A: Nåja, jag har väl inte andra alternativ att berätta om inte för att jag har bott här hela tiden. Jag bodde hemma med mina föräldrar tills jag gifte mig och så byggde vi ett eget hus här ganska nära och det var -76. Så vi flyttade sedan hit till vårt eget hus efter det.

I: Jå, kan du säga att det på något sätt har förändrats här?

A: Nå visst har det ju förändrats under min tid också. -52 fick vi ström hit, jag till och med kommer ihåg den tiden vi inte hade ännu elektricitet. Och 60-, nå -58 kom färja, färjförbindelse och -69 fick vi bro hit. Så nog har det ju ändrats nog. Nu kör vi med egna bilar, tidigare var det med båtar.

I: Jå.

A: Jag kommer nog inte ihåg så mycket av den där båttiden för att jag har ju varit så liten då men att. Men att nu är det nog så att härifrån har vi pendlat till Karhula på jobb, å Kotka då.

I: Jå.

A: Båda två, jag och min man att det blir nog en 25-30 kilometer åt ett håll att nog är det ju men att.

I: Ni har då åkt med bil?

A: Jå.

I: Jå. Varifrån är din man hemma?

A: Han är också Pyttisbo.

I: Han är också Pyttisbo.

A: Men att han är, han är från kyrkbyn.

I: Jå, just det.

A: Pyttis kyrkoby att han har inte, att han är inte Mogenpörtbo riktigt.

I: Jå. Hur är det, finns här någon service, några butiker och sådant här?

A: Nä. Inte nu för tillfället, inte något.

I: Inte något.

A: Nä, inte.

I: Så när ni skall och handla så vart, vart ska ni åka då?

A: Nå, vi handlar mest i Kotka då i Sutela i Prisma när det liksom blir på arbetsvägen.

I: Jå.

A: Eller då. Men att, det är nu i Kotka mest vi handlar.

I: Jo.

A: Att när vi far till stan så far vi till Kotka, inte till Lovisa!