Nykarleby landskommun, yngre man

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant

Traktorrally

A: men he va jo mest på såman he saan vart e jo noo hedi (.) too ja jo traktårtjöörkoort tå såm (.) e veldit påpuläärt jär i nyykaabi så (.) he va jo noo naa (.) en myki intensiivari päriood å naa man minns ganska braa hede me traktårn jyst fö he (.) he va ju såm ååret ront he å tå e jik å fa på vinttärn fast e va snöögot å kaalt å (.) he va jo he minns man jo noo såm en rooli rooli tiid å va jo (.) allti myki traktoorär i faarten å då fikk man ennu tjöör gatoralli me traktooräna i staan att nufötiin er e ju föbjuudet he så att


I: ho jikk et gatoralli till tå

A: nå man man tjöört noo alltså man tjöört å påå i staan int va e nå såndee att man tjöörd nå bestemd (.) bestemd rott uutan man (.) tjöört no baa påå å va na allmen trafiikfaara fö (.) man bööva jo int tjöör åpp nåå för å fåå et traktåkoort så man bööva jo man hadd jo såm ingen aaning åm ho man gropeera elä nåå i en staad int så edee å (.) ganska faalit me et sånt s- stoor foordoon tå men (.) noo tjöört ja vel åmkoll na (.) na småå (.) stålppar elä naa naan gangg sådee å va näära å kråkk me naan men int hend e na värr int


I: mm (.) de häär men sedan så parkkeera ni på tårje tå å

A: jaa allti täremellan så stoo man på tårji tå å (.) så va man jo f- fö he mesta f- fleir i i hytten tå å så dee att man (.) ja hadd ju (.) ja hadd ju int väädens stösta traktår direkt men att (.) di börja jo kåma tå dåm här riktiga mastådånttraktooräna då så di såm va stoorböndär hadd jo (.) fiina traktoorär me (.) såffår ii såm e rymdist (.) åtta niiji päsoonär ii tå å så kona di haa teevee i traktårn å (.) såndee saakär

I: teevee i traktårn he e lyks he

A: ja ja minns ja minns ein ja tjend såm hadd he jåå (.) satt di på tårji å såå på teevee tå

I: vao (.) å flikkona å påjkan såm int hadd traktoorär så flåkkades kring ti dee

A: jaa (.) noo va e jo he att he va no (.) noo hadd man åfta (.) åfta naan såm vila sita påå1 noo att

I: seekärt et br-

A: et et et (.) eindeera naan såm hengd mee fråån (.) enda fråån byyjin tå elä så naan fråån staan såm altärnativ till att g- gåå g- gaa på (.) åmkring i staan så sita påå1 i traktårn


1
sita påå 'åka med'

översättning:

A: Men det var ju mest på sommaren det, sedan blev det ju nog det där, tog jag ju traktorkörkort då som är väldigt populärt här i Nykarleby så. Det var ju nog något, en mycket intensivare period och något man minns ganska bra, det där med traktorn just för det, det var ju som året runt det och då det gick att fara på vintern fast det var snöigt och kallt och. Det var ju, det minns man ju nog som en rolig, rolig tid och var ju alltid mycket traktorer i farten och. Då fick man ännu köra gaturally med traktorerna i stan, att nuförtiden är det ju förbjudet det, så att.

I: Hur gick ett gaturally till då?

A: Nå, man, man körde nog, alltså man körde på i stan, inte var det något sådant där att man körde någon bestämd, bestämd rutt, utan man körde nu bara på och var allmän trafikfara för man behövde ju inte köra upp för att få ett traktorkörkort, så man behövde ju, man hade ju som ingen aning om hur man grupperar eller något i en stad inte, så det där, och ganska farligt med ett sådant s- stort fordon då men. Nog körde jag väl omkull några, några små stolpar eller något någon gång så där och var nära att krocka med någon men inte hände det något värre inte.

I: Mm, det här, men sedan så parkerade ni på torget då också?

: Ja, alltid däremellan så stod man på torget då och så var man ju f- för det mesta f- flera i, i hytten då och så där att man. Jag hade ju, jag hade ju inte världens största traktor direkt men att de började ju komma då de här riktiga mastodonttraktorerna då så de som var storbönder hade ju fina traktorer med soffor i som det rymdes åtta-nio personer i då och så kunde de ha tv i traktorn och sådana där saker.

I: Tv i traktorn, det är lyx det.

A: Ja, jag minns, jag minns en jag kände som hade det, ja. Satt de på torget och såg på tv då.

I: Wow. Och flickorna och pojkarna som inte hade traktorer så flockades kring där?

A: Ja. Nog var det ju det att, det var nog, nog hade man ofta, ofta någon som ville sitta på1 nog, att

I: Säkert, ett br-

A: att, att, att, endera någon som hängde med från, ändå från byn då eller så någon från stan som alternativ till att g- gå, g- gå på omkring i stan så sitta på1 i traktorn.