Munsala, yngre kvinna och man

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant 1
B: Informant 2

Sommardanser på Lillön

A: di ha hadd dähä lillöun jäär tå såm (.) no e jo it e så mytji kåmärss täär men förr hadd di jo mytji dansar tää så he (.) he tåo jo ejentligen åpp all (.) all all all fonk- fonktjonäärär såm (.) he slapp1 vel itt na mytji ekstra ååv tå bakett fö he ti tykkt vel att e räkkt it till he ti

I: mm

A: ti driiv he stelli (.) å he e jo entå (.) he e jo övä he he fon- dähä gammaldans såm di hadd förr va nestan va (.) di hadd sjuu åtta dansä tå vainda såmar så

I: åhå

A: så he e (.) he e jo nainting såm såm (.) såm it finns nameir at he e he

B: jaa he va vel jetteståor di hadd jo nåo parkkeera biilan (.) ja veit it ho lankt di bruuk seij at di parkkeera

A: jåå-å jåå he jåo di jåå (.) viikingana va vel hiid tvåå gang å

I: åhå

A: he minns ja (.) sjölv å i sluuti å åttitali måsta e va

B: jåå fö nåo (.) nåo va vel båånin mee på t- dansan tå å (.) nåo (.) it va do jo na gambäl to tå

A: jåå nee all all

B: all va jo täär tå

A: båånin i byyjin va jo täär tå nåo tå (.) man slapp inn graatis tå tå man va ondä femtton så

B: hm-m

I: åhå

A: ja tråor e va nåo övä triituusen päsåonär tå på lillöun tå di hadd viikingana täär

B: hm-m

A: jettefoltt

I: kånstit at it e sjonkt

B: jå (.) hm-m

I: hm-m

A: men no ha e jo meir övägaiji til at at dähäär (.) at e e bröllåp åå (.) å dähäär (.) åoliika tillstellningar (.) tåo (.) på såmran så i i såmrast tå så va e va e nåo (.) sjuu elä åtta hälgar så va lillöun åppteiji (.) å he e jåo ejentligen heila såman (.) tå åmm man taa joli å (.) halva joni å å framm ti mittin åå aogosti så så er e jo (.) så va e nåo na kåmärss täär heila tiin så nåo

I: mm-m

A: nåo vaar an anvend handi (.) hedi stelli


1slapp ååv 'blev över', 'blev kvar'

översättning:

A: De har haft det här Lillön här då som, nu är ju inte det så mycket kommers där men förr hade de ju mycket danser där så det, det tog ju egentligen upp alla, alla, alla, alla funkt- funktionärer som. Det slapp1 väl inte något mycket extra av då efter det för att de tyckte väl att det räckte till det att,

I: Mm.

A: att driva det stället. Och det är ju ändå, det är ju över det det fun- det här gammaldans som de hade förr var nästan vad, de hade sju-åtta danser då varenda sommar så.

I: åhå.

A: Så det är, det är ju någonting som, som, som inte finns något mera att det är, det.

B: Ja, det var väl jättestort, de hade ju nog parkerat bilarna, jag vet inte hur långt de brukar säga att de parkerade.

A: Jå. Jå, det gjorde de, jå. Vikingarna var väl hit två gånger och.

I: åhå.

A: Det minns jag själv också, i slutet av 80-talet måste det ha varit.

B: Jå, för nog, nog var väl barnen med på t- danserna då också, nog. Inte var du ju gammal du då.

A: Jå, nä, alla, alla.

B: Alla var ju där då.

A: Barnen i byn var ju där då nog då, man slapp in gratis då, då man var under 15 så.

B: Hm.

I: åhå.

A: Jag tror det var nog över 3 000 personer då på Lillön då de hade Vikingarna där.

B: Hm.

A: Jättefullt.

I: Konstigt att inte det sjönk.

B: Jå, hm.

I: Hm.

A: Men nu har det ju mer övergått till att, att det här, att det är bröllop och, och det här olika tillställningar då. På somrarna så, i, i somras då så var det, var det nog sju eller åtta helger så var Lillön upptaget. Och det är ju egentligen hela sommaren. Då om man tar juli och halva juni och, och fram till mitten av augusti så, så är det ju, så var det nog kommers där hela tiden så nog,

I: Mm.

A: nog blir den använde den där, det där stället.