Munsala, äldre kvinna och man

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant 1
B: Informant 2

Möbelsnickeri

I: haa do naa (.) favoriit trääslaag

A: jaa ja haar mang favoriit trääslaag (.) he e bådi a- alin å (.) å heddjin å (.) å aspin å (.) å säljin å (.) all tokodi gr- grann trääslaagar å bjärk å (.) å he e he e jåo (.) he e jåo ti få hedi rätta mönstri så ska an l- let e ligg i foktin in vissan tiid


I: mhm

A: så do foåår (.) foåår mönstri påå e

I: alttså vatå fö mönstär

A. hedää vi kann skåda sedan va mönstä såm kåmbä tå an le- letär e ligg

I: jaha

A: å it såolin slippä påå e uutan he ska vara me barttjin påå ska e ligg å

B: så e e

A: in vissan tiid

B: så e e halv rotin

A: jaa

I: åhå

A: he fåår it vaar rotin men he ska va på gränsin tå kåmbä färgona ii e

I: jaha

A: jåå så tokodee bruuk vi

I: vann ha do läärt de toko er e bara

A: nå han han läär se smååningåm bara an arbeita mee e så kåmbär an ondäfonn mee e

I: jaha

A: å så siir an i skåojin (.) så läär an nåo se ti söök ett edee trääslaag såm an vil haa (.) såm it an ha jåort förr (.) he siir an nåo


I: nå vannifråån (.) ha haa ni na eegen skåog tå elä (.) va- vannifråån fåå do

A: jåå

I: värttji

A: nåo haa vi (.) nåo haa vi så mytji så ja fåår snikkavärttji nåo

I: jaa

A: jåå

I: men he e jo it naa man böövä jo ståora (.) mytji trääd

A: jaa-a nåo

I: fö sådi ståora mö- möblemang

A: nåo ska he vara he nåo (.) nåo haa ja ahlttiili på laagär åå he jåo (.) he e jåo mangg adä såmm ja ha laga ot å så haa di värttji me-sse tå di tå di ska ha laga nainting

I: hm-m (.) he e it naan ååv båånin såm ha (.) såm tykkär åmm at snikär (.) elä båånbåånin

A: jaanå

B: nee-e

I: itt

A: it enno ha di no viisa na inträssi för e it (.) åm it baarnbaarnin byri mee e

översättning:

I: Har du något favoritträslag?

A: Ja, jag har många favoritträslag. Det är både a- alen och, och häggen och, och aspen och, och säljen och. Alla sådana där gr- granna träslag, och björk och. Och det är, det är ju, det är ju att få det där rätta mönstret så ska man l- låta det ligga i fukten en viss tid.

I: Mhm.

A: Så du får, får mönster på det.

I: Alltså vad då för mönster?

I: Det där kan vi titta sedan vad mönster som kommer då man lå- låter det ligga.

I: Jaha.

A: Och inte solen slipper på det utan det ska vara med barken på ska det ligga och.

B: Så det är,

A: En viss tid.

B: så det är halvt ruttet.

A: Ja.

I: åhå.

A: Det får inte bli ruttet men det ska vara på gränsen, då kommer färgerna i det.

I: Jaha.

A: Jå, så sådant där brukar vi.

I: Var har du lärt dig sådant där, är det bara?

A: Nå, man, man lär sig småningom bara man arbetar med det så kommer man underfund med det.

I: Jaha.

A: Och så ser man i skogen, så lär man nog sig att söka efter det där träslaget som man vill ha, som inte man har gjort förr. Det ser man nog.

I: Nå, varifrån, har, har ni någon egen skog då eller? Va- varifrån får du

A: Jå.

I: verket?

A: Nog har vi, nog har vi så mycket så jag får snickarverket nog.

I: Ja.

A: Jå.

I: Men det är ju inte något, man behöver ju stora, många träd.

A: Ja, nog.

I: För så där stora mö- möblemang.

A: Nog ska det vara det, nog. Nog har jag alltid på lager av det ju. Det är ju många andra som jag har lagat åt och så har de verket med sig då de, då de ska ha lagat någonting.

I: Hm. Det är inte något av barnen som har, som tycker om att snickra? Eller barnbarnen?

A: Janå.

B: Nä.

I: Inte?

A: Inte ännu har de visat något intresse för det inte. Om inte barnbarnen börjar med det.