Mörskom, yngre man

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant

Hemorten förändras

I: vill du beretta liite åm din hemmoort (.) hur de ha vari att veksa åpp i mörskåm

A: int veit ja (.) hii ha nu vari rikit braa när man int veit åm betär int (.) men int sku ja nu sej at hii e någå (.) pråbleem på de setti (.) hii e nu ba en paar byyar meir såm e svensksprååkiga å (.) annårs e de häär ganska finsksprååkit hela de här mörskåm noo (.) men int e hii (.) rikit braa (.) int e hii nu någå såm ha (.) vari hindär på de setti ti at man måst flytt bårt hii-ifrån

I: tykkär du at häär finns bra söörviis (.) finns häär just butiikär å (.) å sånt såm man behöövär

A: nå nu finns häär nu sånt dänt för vaanlit bruuk (.) maat (.) men int e hii nu någå (.) ein jäärnhandel e hii bara kvaar at hii ha noo vari fleera ennu at (.) näär sluuta nu (.) hii va nu sån dän syykelbodjår1 å sån dänt men int ha hii (.) sista tiie ååren så ha hii nu bara vari en paar maatbutiikär å en (.) jäärnhandel (.) å någå (.) tjenstemannapåstär men int nu någå (.) de e nu allt va du behöövär men nu måst man nu ååk ti låviisa hellär bårgå åm man ska haa någå (.) senn meera åmfattande vaarår

I: e de någå ana såm ha förendrats myky häär undär dåm häär seenaste åårena (.) föruutåm att att de ha försvunni liite söörviis
A: nå int veet ja (.) va de nu ha endra (.) hii börjar nu int (.) då när ja va liitn så kund man nu ennu (.) så va hii nu i varje stuvu juus men int e här nu (.) ha blivi myky gleesare at int kan man nu (.) senn ha de försvånni näär de inga kåmmär til (.) at ja e nu enda såm e i byyn meer uta dåm såm vi va sjuu stykken såm ååka me taksi ti fårsby i skoola å ja e enda såm boor kvaar meir (.) at he e nu (.) de föråldras å dåm såm far bårt så int kåmmär he til någå int


1bodjår 'butiker'

översättning:

I: Vill du berätta lite om din hemort, hur det har varit att växa upp i Mörskom?

A: Inte vet jag. Här har nog varit riktigt bra, när man inte vet om bättre inte. Men inte skulle jag nu säga att här är några problem på det sättet. Här är nu bara ett par byar mer som är svenskspråkiga och. Annars är det här ganska finskspråkigt hela det här Mörskom nog. Men inte är här. Riktigt bra. Inte är här nu något som har varit hinder på det sättet till, att man måste flytta bort härifrån.

I: Tycker du att här finns bra service? Finns här just butiker och, och sådant som man behöver?

A: Nå, nog finns här nu sådant här för vanligt bruk, mat. Men inte är här nu något. En järnhandel är här bara kvar att här har nog varit flera ännu att, när slutade nu. Här var nu sådana där cykelbodjor1 och sådant där men inte har här, sista tio åren så har här nog bara varit ett par matbutiker och en järnhandel och några tjänstemannaposter men inte nu något. Det är nog allt vad du behöver men nog måste man nu åka till Lovisa eller Borgå om man skall ha några sedan mera omfattande varor.

I: är det något annat som har förändrats mycket här under de här senaste åren förutom att, att det har försvunnit lite service?
A: Nå inte vet jag, vad det nu har ändrat. Här börjar nu inte, då när jag var liten så kunde man nu ännu, så var här nog i varje stuga ljus men inte är här nu, har blivit mycket glesare att inte kan man nu. Sedan har det försvunnit, när det inte kommer till. Att jag är nu enda som är i byn mer utav dem som, vi var sju stycken som åkte med taxi till Forsby i skola, och jag är enda som bor kvar mer. Att det är nu, det föråldras och de som far bort så inte kommer det till några inte.