Hangö, äldre man

Lyssna på talet:

I: Inspelningsassistent
A: Informant

Arbete i hamnen

I: ho va de i hamnen när du jåbba däär då (.) ho ho fongeera de där

A: de fongeera rett rett så braa (.) nä man kåm inn i ett jeng så va man däär å å de va den dä tiidn dåå såm tyskana va häär till eksempel å (.) de kåmm ju myky seedbååtar

I: jåå men va e de fö åår vi praatar åm nuu ongifäär (.) e de

A: de vaa

I: va de före

A: de va däär förttitvåå förttitree

I: så de va ondär kriige i prinsiip

A: jaa kriige foortsatt ju sedan

I: mm

A: natuurlitviis

I: jåå

A: å de här (.) men dåå kåmm de s- mykky seed från tyskland å (.) såm sko tjööras inn i magasiine å däär sko de leggas i sekkar å (.) de va daamär å jåbba i (.) å sen va de (.) karafålke sedan så dåm (.) dåm sko de häran binda sekkana å sedan last sekkana å så sko dåm tjööras bårt (.) lastades dåm påå jäärnveegsvagnar å så föördes dåm neer ti tolloddn

I: jåå-å

A: däär fandes magasiinär å diit laades de inn å

I: just de (.) ho fo-

A: å vart de foo därifråån sen så de e svåårt å sejja

I: ho ho fongeera de (.) va jåbba do alla daar däär ellär va de så hä tillfellit bara elär

A: de va såå att man va däär nestan dåå (.) så lengi tills ja blee förbjuuden tongt arbeete

I: just de

A: utaav en leekare häär de- näär de me- börja värkka liksåm i (.) i mellanjäärde ska vi sejja

I: jåå

A: så meena han påå att man ha liksåm fölyft sej å såna vi- såå viidare bårtååt

I: jåå (.) men du du va ju liksåm däär då så att du kåm diit alla daar på jåbb att de va it så hä

A: riktit

I: jåå jåå att de it såå såm dee ha vari senn seenare att

A: näi dee

I: att dåm kålla- kallar in fålk bara nä de behöövs

A: nej man va d- dåå nestan va man sån dä sjelvstendigär liksåm däär riktit på de viise

I: jåo (.) va de mest att do lyft dåm hä sekkana dåå

A: nå no va de

I: å lasta påå dåå ellär

A: de va nestan såå att de man va tvåå mann

I: åm en sekk

A: jåå liksåm å den eena va i eena endan å

I: jåå

A: de va tonga sekkar fast de va jo pappärssekkar men

I: jåå (.) ho s- ho sto- va dåm liksåm riktit dåm va sekärt (.) sekärt hondra kilå kansje dåå ellär någå sånt

A: nåå de däär de däär e ju svåårt å sejja va va viktn va men

I: jåå men stoora sekärt

A: men man va it så heevär1 liksåm man va ju

I: jåå

A: bara påjke enno ska man sejja

I: jåå

1man va it så heevär 'man var inte så mycket att räkna med'

översättning:

I: Hur var det i hamnen när du jobbade där då? Hur, hur fungerade det där?

A: Det fungerade rätt, rätt så bra. När man kom in i ett gäng så var man där och, och det var den där tiden då som tyskarna var här till exempel och. Det kom ju mycket sädbåtar.

I: Jå, men vad är det för år vi pratar om nu ungefär? är det?

A: Det var,

I: Var det före?

A: det var där -42, -43.

I: Så det var under kriget i princip.

A: Ja, kriget fortsatte ju sedan.

I: Mm.

A: Naturligtvis.

I: Jå.

A: Och det här. Men då kom det s- mycket säd från Tyskland och. Som skulle köras in i magasinet och där skulle det läggas i säckar och. Det var damer och jobbade i, och sedan var det karlafolket sedan så de, de skulle de här binda säckarna och sedan lasta säckarna och så skulle de köras bort. Lastades de på järnvägsvagnar och så fördes de ner till Tulludden.

I: Jå.

A: Där fanns magasin och dit lades det in och.

I: Just det. Hur fu-

A: Och var det for därifrån sedan så det är svårt att säga.

I: Hur, hur fungerade det? Var, jobbade du alla dagar där eller var det så här tillfälligt bara eller?

A: Det var så att man var där nästan då, så länge tills jag blev förbjuden tungt arbete.

I: Just det.

A: Utav en läkare här de- när det me- började värka liksom i, i mellangärdet ska vi säga.

I: Jå.

A: Så menade han på att man hade liksom förlyft sig och sådana vi- så vidare bortåt.

I: Jå. Men du, du var ju liksom där då så att du kom dit alla dagar på jobb att det var inte så här.

A: Riktigt.

I: Jå, jå att det inte så som det har varit sedan senare att,

A: Nej, det

I: att de kolla- kallar in folk bara när det behövs.

A: Nej man var d- då nästan var man sådan där självständig liksom där riktigt på det viset.

I: Jåo, var det mest att du lyfte de här säckarna då?

A: Nå, nog var det.

I: Och lastade på då eller?

A: Det var nästan så att det man var två man.

I: Om en säck?

A: Jå, liksom och den ena var i ena ändan och.

I: Jå.

A: Det var tunga säckar fast det var ju papperssäckar men.

I: Jå. Hur s- hur sto- var de liksom riktigt, de var säkert, säkert 100 kilo kanske då eller något sådant?

A: Nå, det där, det där är ju svårt att säga vad, vad vikten var men.

I: Jå, men stora säkert.

A: Men man var inte så häv1 liksom, man var ju

I: Jå.

A: bara pojke ännu ska man säga.

I: Jå.