Lyssna på talspråk

Här kan du lyssna på ljudprov från inspelningar med både yngre och äldre talare från olika orter i Svenskfinland. Du kan lyssna både på inspelningar som gjordes inom projektet Spara det finlandssvenska talet (2005–2008) och på några ljudprov ur äldre samlingar i SLS arkiv.

De äldre ljudproven finns också samlade i boken Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten (1998).