SLS fonder

SLS fonder

Svenska litteratursällskapet i Finland äger och förvaltar dels fonder som tjänar sällskapets syften, dels fonder som hör till Svenska kulturfonden och tjänar fondens syften.

Om de fonder som tjänar SLS syften och deras donatorer kan man läsa i Donatorernas bok, Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland av Bo Finne (SLS 2010). Boken kan laddas ner gratis som PDF eller köpas i Vetenskapsbokhandeln. Om Svenska kulturfondens fonder och donatorer kan man läsa i Individen, språket, kulturen – idéerna och pengarna bakom Svenska kulturfonden 1908–1998. (Svenska kulturfonden 1999).

Nedan finns en kronologisk förteckning över de fonder som tjänar SLS syften. På varje fonds sida kan man läsa ett utdrag ur Donatorernas bok.

14

Anna Augusta Granbergs testamentsfond

År: 
1910
Grundkapital: 
ca 7000 mark
Fondkapital: 
204 978.70 €
15

G. E. Ranins fond

År: 
1906
Grundkapital: 
5 000 mark
Fondkapital: 
55 791.51 €
16

Leon Borgströms donationsfond

År: 
1906
Grundkapital: 
5 000 mark
17

Fonden för ett monument över Z. Topelius

År: 
1906
Grundkapital: 
100 svenska kronor
Fondkapital: 
102 802.52 €
18

Svenska kulturfonden

År: 
1907
Grundkapital: 
254 716,20 mark
19

B. F. Fröbergs testamentsfond

År: 
1908
Grundkapital: 
2 000 mark
Fondkapital: 
21 933.83 €
21

Selina Hausens donationsfond

År: 
1908
Grundkapital: 
20 000 mark
Fondkapital: 
23 192.33 €
22

K. H. Renlunds testamentsfond

År: 
1914
Grundkapital: 
25 000 mark
Fondkapital: 
246 659.94 €
23

Emy Procopés donationsfond

År: 
1908
Grundkapital: 
72 400 mark + senare tillägg
Fondkapital: 
116 274.84 €
25

J. W. Åkerstedts testamentsfond

År: 
1909
Grundkapital: 
25 000 mark
Fondkapital: 
269 852.28 €