SLS fonder

SLS fonder

Svenska litteratursällskapet i Finland äger och förvaltar dels fonder som tjänar sällskapets syften, dels fonder som hör till Svenska kulturfonden och tjänar fondens syften.

Om de fonder som tjänar SLS syften och deras donatorer kan man läsa i Donatorernas bok, Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland av Bo Finne (SLS 2010). Boken kan laddas ner gratis som PDF eller köpas i Vetenskapsbokhandeln. Om Svenska kulturfondens fonder och donatorer kan man läsa i Individen, språket, kulturen – idéerna och pengarna bakom Svenska kulturfonden 1908–1998. (Svenska kulturfonden 1999).

Nedan finns en kronologisk förteckning över de fonder som tjänar SLS syften. På varje fonds sida kan man läsa ett utdrag ur Donatorernas bok.

G.E. Ranin Bildkälla: Helsingfors stadsmuseum
15
Grundkapital 1906: 5 000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 46 108,68 euro
Leon Borgström Bildkälla: Svenska litteratursällskapet
16
Grundkapital 1906: 5 000 mark
Avslutad 1923 efter fullgjord uppgift
Bildkälla: Svenska litteratursällskapet foto: Janne Rentola
17
Grundkapital 1906: 100 svenska kronor
Fondkapital 31.12.2015: 84 960,76 euro
Bildkälla: Svenska litteratursällskapet
18
Grundkapital 1907: 254 716,20 mark
Fondkapital 31.12.2009: 225 283 177 euro
B. F. Fröberg Bildkälla: Helsingfors stadsmuseum
19
Grundkapital 1908: 2 000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 18 127,14 euro
Selina Hausen Bildkälla: Museiverket, Helsingfors Foto: Charles Riis & co
21
Grundkapital 1908: 20 000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 19 167,22 euro
K. H. Renlund Bildkälla: Museiverket, Helsingfors Foto: K. E. Ståhlberg
22
Grundkapital 1914: 25 000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 203 851,19 euro
Emy Procopé Bildkälla: Svenska centralarkivet, Helsingfors
23
Grundkapital 1908: 72 400 mark + senare tillägg
Fondkapital 31.12.2015: 96 094,91 euro
J. W. Åkerstedt Bildkälla: Museiverket, Helsingfors Foto: Bergamasco, S:t Petersburg
25
Grundkapital 1909: 25 000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 223 018,41 euro
27
Grundkapital 1912: 10 000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 84 701,94 euro