SLS fonder

SLS fonder

Svenska litteratursällskapet i Finland äger och förvaltar dels fonder som tjänar sällskapets syften, dels fonder som hör till Svenska kulturfonden och tjänar fondens syften.

Om de fonder som tjänar SLS syften och deras donatorer kan man läsa i Donatorernas bok, Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland av Bo Finne (SLS 2010). Boken kan laddas ner gratis som PDF eller köpas i Vetenskapsbokhandeln. Om Svenska kulturfondens fonder och donatorer kan man läsa i Individen, språket, kulturen – idéerna och pengarna bakom Svenska kulturfonden 1908–1998. (Svenska kulturfonden 1999).

Nedan finns en kronologisk förteckning över de fonder som tjänar SLS syften. På varje fonds sida kan man läsa ett utdrag ur Donatorernas bok.

Fonden Finland-Sverige

År: 
1935
Grundkapital: 
20 000 mark
1

Stiftarnas fond

År: 
1885
Grundkapital: 
43 250 mark
Fondkapital: 
979 032.05 €
5

Victor Höckerts testamentsfond

År: 
1888
Grundkapital: 
81 098 mark
Fondkapital: 
1 163 403.74 €
6

Maria Lovisa Lindemans testamentsfond

År: 
1897
Grundkapital: 
5000 mark
Fondkapital: 
65 186.75 €
7

Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond

År: 
1902
Grundkapital: 
10000 mark
Fondkapital: 
125 368.51 €
9

Karl Rosendahls dramatiska honorarium

År: 
1902
Grundkapital: 
20000 mark
Fondkapital: 
20 060.59 €
10

Finska Kadetternas fond

År: 
1902
Grundkapital: 
ca 5000 mark
11

Sällskapets prisfond

Grundkapital: 
avslutad 1970
12

Werner Söderströms donationsfond

År: 
1904
Grundkapital: 
3000 mark i aktier
Fondkapital: 
37 291.00 €
13

Fonden för Runebergsbiblioteket

År: 
1904
Grundkapital: 
1 200 mark