SLS fonder

SLS fonder

Svenska litteratursällskapet i Finland äger och förvaltar dels fonder som tjänar sällskapets syften, dels fonder som hör till Svenska kulturfonden och tjänar fondens syften.

Om de fonder som tjänar SLS syften och deras donatorer kan man läsa i Donatorernas bok, Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland av Bo Finne (SLS 2010). Boken kan laddas ner gratis som PDF eller köpas i Vetenskapsbokhandeln. Om Svenska kulturfondens fonder och donatorer kan man läsa i Individen, språket, kulturen – idéerna och pengarna bakom Svenska kulturfonden 1908–1998. (Svenska kulturfonden 1999).

Nedan finns en kronologisk förteckning över de fonder som tjänar SLS syften. På varje fonds sida kan man läsa ett utdrag ur Donatorernas bok.

Bildkälla: Svenska litteratursällskapet foto: Janne Rentola
1

Stiftarnas fond

Grundkapital 1885: 43 250 mark
Fondkapital 31.12.2015: 806 995,92 euro
Victor Höckerts testamentsfond
5

Victor Höckerts testamentsfond

Grundkapital 1888: 81 098 mark
Fondkapital 31.12.2015: 961 490,70 euro
Maria Lindeman Bildkälla: Helsingfors stadsmuseum
6

Maria Lovisa Lindemans testamentsfond

Grundkapital 1897: 5000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 53 873,35 euro
Hedvig Falken Bildkälla: Museiverket, Helsingfors (Daniel Nyblin)
7

Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond

Grundkapital 1902: 10000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 103 610,34 euro
Bildkälla: Satakunnan museo, Björneborg
9

Karl Rosendahls dramatiska honorarium

Grundkapital 1902: 20000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 16 579,00 euro
Bildkälla: G. A. Gripenberg "Finska kadettkåren och dess kamratskap", skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 108, Helsingfors 1912
10

Finska Kadetternas fond

Grundkapital 1902 ca 5000 mark
Avslutad efter fullgjord uppgift
11

Sällskapets prisfond

Avslutad 1970
Werner Söderström Bildkälla: Åbo Akademis bildarkiv
12

Werner Söderströms donationsfond

Grundkapital 1904: 3000 mark i aktier
Fondkapital 31.12.2015: 30 819,01 euro
Bildkälla: Svenska litteratursällskapet
13

Fonden för Runebergsbiblioteket

Grundkapital 1904: 1 200 mark
Avslutad 1911
Anna Augusta Granberg Bildkälla: Helsingfors stadsmuseum
14

Anna Augusta Granbergs testamentsfond

Grundkapital 1910: ca 7000 mark
Fondkapital 31.12.2015: 169 403,88 euro