Insamling: Så 1980-tal!

Vilka musikminnen har du från 1980-talet? Fotograf/designer: Jenna Post

Insamlingen är avslutad

Var du ung på 1980-talet? Berätta om dina musikminnen från detta årtionde!

1980-talet tog slut för 25 år sedan. För populärmusikens del innehöll decenniet många olika stilar och subkulturer: i Finland fanns Eppu Normaali, Popeda och Pelle Miljoona, i Sverige Gyllene Tider, Ebba Grön, Carola och Roxette, ute i världen Clash, U2, Wham och framgångsrika låtskrivartrion Stock, Aitken och Waterman – plus allt möjligt annat mellan himmel och jord, allt från programmet Rockradio på Yleisradio och satellitkanalernas musikvideor till övriga kommersiella medier.

Vi samlade in berättelser, upplevelser och minnen förknippade med musik av finländare som var unga på 1980-talet. Med hjälp av det insamlade materialet ville vi ge en bild av hur musiken hördes, syntes och påverkade unga finländare på 1980-talet. Samtidigt undersökte vi hur man minns den här tidsperioden samt musikens betydelse då och i dag.

Vilka musikminnen har du från 1980-talet? Du kan berätta om musikvärlden på 1980-talet utifrån t.ex. följande frågor:

  • Vilket slags musik lyssnade du på? Vilket slags musik lyssnade dina vänner på?
  • Hur skaffade du musik: köpte du skivor, lånade du dem, bandade du låtar ...?
  • Med vem lyssnade du på musik, och var? Med vem diskuterade du musik? Vilka musikvideor eller musikuppträdanden såg du? Besökte du spelningar och/eller musikfestivaler? Vilka minnen och/eller känslor är förknippade med dem?
  • Hur bekantade du dig med nya grupper, artister och låtar?
  • Hur avspeglade sig musiken i ditt eget liv, t.ex. klädsel, prylar eller något annat?
  • Inspirerade musiklyssnandet dig att börja med någon musikrelaterad hobby, t.ex. starta ett band, spela något instrument, jobba med en musiktidskrift?
  • Vad betydde musiken för dig på 1980-talet? Och vilken betydelse har musiken du lyssnade till på 1980-talet för dig i dag?

Man kunde också skriva om enskilda saker eller händelser som hör samman med musik och som haft betydelse för en själv. Även fotografier och annat bildmaterial var välkommet.

Insamlingen gjordes inom ramen för forskningsprogrammet Niin kasaria! (Så 1980-tal!), som koordineras av institutionen för historia och etnologi vid Jyväskylä universitet, samt Finska litteratursällskapet och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

De bästa bidragen får givetvis priser på temat åttiotalsmusik. Resultatet av insamlingen offentliggörs i december 2015.

Om du har frågor, kontakta oss:

  • Svenska litteratursällskapet, tfn 09 618 777, arkivarie Hanna Strandberg, fragelista@sls.fi
  • Jyväskylä universitet, professor Petri Karonen, tfn 0400 247 388, niinkasaria@jyu.fi

Tävlingsinstruktioner

Här kan du delta i insamlingen på nätet

Delta i insamlingen senast 30.11.2015 via länken ovan eller skicka ditt svar per e-post till adressen fragelista@sls.fi. Du kan också skicka ditt bidrag till adressen Svenska litteratursällskapet, Hanna Strandberg, PB 158, 00171 Helsingfors. Du kan skriva fritt och längden är inte begränsad.

Uppge ditt namn och födelseår, utbildning, yrke, post- och e-postadress. För den här frågelistan ber vi dig också nämna din boningsort på 1980-talet.

Ge ditt samtycke till att ditt frågelistsvar, inklusive personuppgifter, arkiveras i Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv. Godkänn också att svaret får användas i enlighet med SLS syfte och får citeras, kopieras och publiceras i den utsträckning lag och god sed tillåter. Skicka in blanketten till SLS.

Insamlingen skedde också på finska, Niin kasaria!. De finska svaren arkiveras vid Finska litteratursällskapet och de svenska svaren vid Svenska litteratursällskapet i Finland.