Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 

Skivor och kassetter


SLS ger ut folkmusik på cd, både äldre folkmusik och ny musik i samarbete med aktiva folkmusikutövare. En del av cd-skivorna är nyutgåvor av sedan länge slutsålda lp-skivor.

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut skivor i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder. En del av folkmusikinstitutets utgivning kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. Du kan också köpa skivor, musikkassetter och låthäften direkt av folkmusikinstitutet (tfn 06 319 56 00, e-post folkmusik@sls.fi).

Visor i Oravais

Visor i Oravais

med Ann-Marie Löfdahl
2018
FMI CD 31. Ann-Marie Löfdahl är en känd sångprofil från Oravais som i över 30 år samlat in och framträtt med traditionella visor. Till skivan har hon valt visor som sjungits i Oravais.
Jeppolåtar efter Viktor Andersson 1901–1974

Jeppolåtar efter Viktor Andersson 1901–1974

2016
FMI CD 3. Återger den traditonella Jeppomusiken så som den spelades 1981 av Jeppo bygdespelmän. I det tillhörande texthäftet berättas om Viktor Andersson, traktens andra legendariska spelmän och det samhälle och sedvänjor i vilka musiken hade danats.
Stråla stjärna ren och klar

Stråla stjärna ren och klar

Rosenfink
2015
FMI CD 30. På den här skivan botaniserar gruppen Rosenfink i den tidiga finlandssvenska julmusikskatten. Här finns både sånger som ännu i dag hör till vår julmusikrepertoar, och sånger som har fallit i glömska. Sångerna har Rosenfink hittat i SLS arkiv.
I himmelen

I himmelen

Folkliga koraler med Katarina Kvarnström och Gnistra
2014

IMU CD 141. Gruppen Gnistra består av Katarina Kvarnström och folkmusikerna Marianne Maans, Sinikka Kontio och Matti Kontio. Tillsammans lyfter de fram 11 gamla koraler till nytt liv. T.f. slutsåld

Rosenfink

Rosenfink

2013
FMI CD 28. Grundtanken bakom Rosenfinks musik är att göra nya tolkningar av låtar och visor från de svenskspråkiga trakterna i södra Finland, utgående från uppteckningar och inspelningar i arkiven. På sin första CD presenterar gruppen resultatet.
Aspö-Erik, Brunskärs-Maja & Korpo spelmanslag

Aspö-Erik, Brunskärs-Maja & Korpo spelmanslag

2012
FMI CD 5. LP-skivan och musikkassetten med samma namn utkom 1983 (FMI LP 5 / FMI MC 5). Skivan innehåller både traditionella spelmanslåtar från nejden och låtar som plockats upp från radio och efter andra spelmän.
Bröllopsspelmännen

Bröllopsspelmännen

Valter Enlund – Torsten Pärus
2012
FMI CD 6. Skivan innehåller traditionella låtar ur den unika Lappfjärdstraditionen framförda av mästerspelmännen Valter Enlund och Torsten Pärus.
Jeppo spelmän

Jeppo spelmän

2012
CD-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Jeppospelmän som utkom 1976. På A-sidan fanns 12 låtar med Jeppo bygdespelmän, inspelade i studio med tanke på utgivning. På B-sidan fanns inspelningar gjorda med Jeppo spelmanslag gjorda 1972 samt traditionsinspelni
Opp å damba – Åboländska spelmanslåtar

Opp å damba – Åboländska spelmanslåtar

Aspö-Erik, Brunskärs-Maja, Houtskärs spelmanslag, Qvintarna
2012
CD-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Opp å damba som utkom 1973. Skivan innehåller inspelningar med mästerspelmannen Aspö-Erik och hans ständiga spelkamrat Brunskärs-Maja, samt med andra åboländska spelmän i grupperna Qvintarna och Houtskärs spelmanslag.
Sånglekar

Sånglekar

2012
CD-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Sånglekar som utkom 1978. Då skivan gavs ut var den finlanssvenska sånglekstraditionen huvudsakligen en barntradition och jultaradition. Repertoaren på skivan härstammar ändå från den tid då sånglekar mest sjöngs och