Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 

Medlemstidningen Källan

 

SLS medlems- och informationstidskrift Källan utkommer två gånger om året. I varje nummer behandlas ett nytt tema. Du kan beställa hem gratis exemplar av Källan, eller prenumerera kostnadsfritt på tidskriften.

Till beställningsblanketten

Kontakt: info@sls.fi eller telefon 09 618 777.

Källan 2018:1

Källan 2018:1

2018
SLS tidning Källan. Läs om Ulla-Lena Lundbergs vardag i Diktarhemmet, politisk poesi, de dolda sidorna hos filosofen Georg Henrik von Wright och mycket mer.
Källan 2017:2

Källan 2017:2

2017
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Källan 2017:1

Källan 2017:1

2017
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Källan 2016:2

Källan 2016:2

Tema: Historia
2016
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Källan 2016:1

Källan 2016:1

Tema: Modernismen 100 år. Folkdansens jubelår
2016
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Källan 2015:2

Källan 2015:2

Tema: Pro Humaniora
2015
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Källan 2015:1

Källan 2015:1

Tema: Litteratur- och kulturhistoria
2015
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Källan 2014:1

Källan 2014:1

Tema: Mångfald av kulturer
2014

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.

Källan 2014:2

Källan 2014:2

Tema: Språk
2014

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.

Källan 2013:1

Källan 2013:1

Tema: Demokrati och minoriteter
2013
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.