Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 

E-böcker

 

SLS ger ut ett urval böcker i elektronisk form (pdf och epub). Böckerna kan laddas ner och är fritt tillgängliga.

Brev till sonen Walter 1861–1879
Fredrika Runeberg

Brev till sonen Walter 1861–1879

Köpenhamn, Rom, Paris
1971
Boken innehåller korrespondensen mellan Fredrika Runeberg och hennes son bildhuggaren Walter Runeberg.
Arbetet
Anna Bondestam

Arbetet

En tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den
1968
Boken handlar om arbetarrörelsernas uppkomst och etablering i Finland med Åbotidningen ”Arbetet” i förgrunden.
Emma Irene Åström
Margit Åström

Emma Irene Åström

Finlands första kvinnliga filosofie magister
1967
Boken är ett personligt porträtt av Finlands första kvinnliga magister Emma Irene Åström.
Brev till Diana
Karl A. Tavaststjerna

Brev till Diana

1966
Boken är en kommenterad brevsamling av K.A. Tavaststjernas brev till Aline Borgström (Diana).
Släktbok. Ny följd II:1–2

Släktbok. Ny följd II:1–2

1965
Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar.
Herrar till hatt och värja
Ingegerd Lundén Cronström

Herrar till hatt och värja

En bortglömd gren av släkten Thesleff
1963
Viborgssläkten Thesleff kom till Finland i slutet av 1500-talet. Boken är en släktutredning som också skildrar släktens historia.
Bondesegel på Finska viken
Gunvor Kerkkonen

Bondesegel på Finska viken

Kustbors handel och sjöfart under medeltid och äldsta Wasatid
1959
Om bondeseglationen och bondehandeln under medeltiden och äldre 1500-tal.
Släktbok. Ny följd I:5

Släktbok. Ny följd I:5

1958
Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar.
Släktbok. Ny följd I:4

Släktbok. Ny följd I:4

1955
Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar.
Kökar
Ragna Ahlbäck

Kökar

Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken
1955
I avhandlingen undersöks samhällslivet på Kökar på Åland från mitten av 1500-talet till 1918.