Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 

E-böcker

 

SLS ger ut ett urval böcker i elektronisk form (pdf och epub). Böckerna kan laddas ner och är fritt tillgängliga.

Finlands krönika 1860–1878
Zacharias Topelius

Finlands krönika 1860–1878

2004
Finlands krönika av Zacharias Topelius är en dagboksartad kommentar till politiska skeenden och dagsaktuella händelser i Finland mellan åren 1860 och 1878.
Bonden i svenska Finland
Ragna Ahlbäck

Bonden i svenska Finland

Teori och praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel
1983
Boken skildrar huvudnäringarna i svenskbygderna fram till sekelskiftet 1900.
I Nådens dal
Birgit Klockars

I Nådens dal

Klosterfolk och andra c. 1440–1590
1979

Historien kring Birgittinordens kloster i Nådendal gestaltas här genom personskildringar. Klostret var verksamt från 1438 och upplöstes 1591 i och med reformationens intåg.

Släktbok. Ny följd II:3–4

Släktbok. Ny följd II:3–4

1971
Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar.
Socklots byrätts protokoll

Socklots byrätts protokoll

1751–1761
1971
Boken består av byrättsprotokoll från 1700-talet, en omfattande inledning och bildmaterial.
Brev till sonen Walter 1861–1879
Fredrika Runeberg

Brev till sonen Walter 1861–1879

Köpenhamn, Rom, Paris
1971
Boken innehåller korrespondensen mellan Fredrika Runeberg och hennes son bildhuggaren Walter Runeberg.
Arbetet
Anna Bondestam

Arbetet

En tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den
1968
Boken handlar om arbetarrörelsernas uppkomst och etablering i Finland med Åbotidningen ”Arbetet” i förgrunden.
Emma Irene Åström
Margit Åström

Emma Irene Åström

Finlands första kvinnliga filosofie magister
1967
Boken är ett personligt porträtt av Finlands första kvinnliga magister Emma Irene Åström.
Brev till Diana
Karl A. Tavaststjerna

Brev till Diana

1966
Boken är en kommenterad brevsamling av K.A. Tavaststjernas brev till Aline Borgström (Diana).
Släktbok. Ny följd II:1–2

Släktbok. Ny följd II:1–2

1965
Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar.