Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 

E-böcker

 

SLS ger ut ett urval böcker i elektronisk form (pdf och epub). Böckerna kan laddas ner och är fritt tillgängliga.

Donatorernas bok
Bo Finne

Donatorernas bok

Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland
2010
SLS förvaltar över 140 fonder, utöver Svenska kulturfonden med alla dess egna fonder. Donatorernas generositet har på ett avgörande sätt bidragit till att SLS framgångsrikt kunnat stöda den svenskspråkiga kulturen.
Skrifter 1
Georg August Wallin

Skrifter 1

Studieåren och resan till Alexandria
2010
Wallins lärare i S:t Petersburg var egyptiern al-Tantawi. al-Tantawis beskrivningar av sitt land lockade Wallin att göra en forskningsresa till Mellanöstern. Han lämnade Helsingfors i juli och kom fram till Alexandria i december 1843.
Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Skriftspråk, samtal och dialekter
2009
I boken presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. De handlar framför allt om grammatiska mönster och samtalsforskning i ett jämförande perspektiv.
Bonden i svenska Finland
Ragna Ahlbäck

Bonden i svenska Finland

Teori och praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel
1983
Boken skildrar huvudnäringarna i svenskbygderna fram till sekelskiftet 1900.
Släktbok. Ny följd II:3–4

Släktbok. Ny följd II:3–4

1971
Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar.
Socklots byrätts protokoll

Socklots byrätts protokoll

1751–1761
1971
Boken består av byrättsprotokoll från 1700-talet, en omfattande inledning och bildmaterial.
Brev till sonen Walter 1861–1879
Fredrika Runeberg

Brev till sonen Walter 1861–1879

Köpenhamn, Rom, Paris
1971
Boken innehåller korrespondensen mellan Fredrika Runeberg och hennes son bildhuggaren Walter Runeberg.
Emma Irene Åström
Margit Åström

Emma Irene Åström

Finlands första kvinnliga filosofie magister
1967
Boken är ett personligt porträtt av Finlands första kvinnliga magister Emma Irene Åström.
Brev till Diana
Karl A. Tavaststjerna

Brev till Diana

1966
Boken är en kommenterad brevsamling av K.A. Tavaststjernas brev till Aline Borgström (Diana).
Släktbok. Ny följd II:1–2

Släktbok. Ny följd II:1–2

1965
Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar.