Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

E-böcker

 

SLS ger ut ett urval böcker i elektronisk form (pdf och epub). Böckerna kan laddas ner och är tills vidare fritt tillgängliga.

Talet lever!
Therese Leinonen

Talet lever!

Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
2015
I denna bok studeras variation och förändring i åboländska dialekter och i finlandssvenskt stadsspråk, utifrån färskt talspråksmaterial insamlat vid SLS.
Arkiv, minne, glömska
Carola Ekrem, Pamela Gustavsson, Petra Hakala, Mikael Korhonen

Arkiv, minne, glömska

Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010
2014
Boken handlar om hur arkivet vid SLS har skapats och utvecklats, hur material har samlats in och hur samlingar har tillförts genom donationer och förvärv.
Att vara hemma och fru
Lena Marander-Eklund

Att vara hemma och fru

En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland
2014

”Men jag hade minst lika mycket jobb som andra människor. Det var inte fråga om det. Att inte låg jag där och läste romaner.”

Donatorernas bok
Bo Finne

Donatorernas bok

Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland
2010
SLS fått förvaltar över 140 fonder, utöver Svenska kulturfonden med alla dess egna fonder. Donatorernas generositet har på ett avgörande sätt bidragit till att SLS framgångsrikt kunnat stöda den svenskspråkiga kulturen.
Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Skriftspråk, samtal och dialekter
2009
I boken presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. De handlar framför allt om grammatiska mönster och samtalsforskning i ett jämförande perspektiv.
Bonden i svenska Finland
Ragna Ahlbäck

Bonden i svenska Finland

Teori och praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel
1983
Boken skildrar huvudnäringarna i svenskbygderna fram till sekelskiftet 1900.
Släktbok. Ny följd II:3–4

Släktbok. Ny följd II:3–4

1971
Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar.
Brev till sonen Walter 1861–1879
Fredrika Runeberg

Brev till sonen Walter 1861–1879

Köpenhamn, Rom, Paris
1971
Boken innehåller korrespondensen mellan Fredrika Runeberg och hennes son bildhuggaren Walter Runeberg.
Socklots byrätts protokoll
Ragna Ahlbäck

Socklots byrätts protokoll

1751–1761
1971
Boken består av byrättsprotokoll från 1700-talet, en omfattande inledning och bildmaterial.
Emma Irene Åström
Margit Åström

Emma Irene Åström

Finlands första kvinnliga filosofie magister
1967
Boken är ett personligt porträtt av Finlands första kvinnliga magister Emma Irene Åström.