Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 

E-artiklar


E-artiklarna är viktiga bidrag till humanistisk forskning som tidigare publicerats i tryckt form i SLS skrifter. De är axplock ur en lång tradition av vetenskaplig utgivning inom några av SLS tyngdpunktsområden: historia, litteraturvetenskap, svenska språket och traditionsvetenskap. Artiklarna kan fritt läsas och laddas ner i PDF-format.

Vilken historia berättar Ruth Hedvall?
Merete Mazzarella

Vilken historia berättar Ruth Hedvall?

1997
Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 72 (1997), SSLS 608, s. 175–183. Digital utgåva 2015.
”Poesins samlande nu”
Nils Erik Forsgård

”Poesins samlande nu”

Hans Ruin och tidens anlete
1996
Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 71 (1996), SSLS 604, s. 185–206. Digital utgåva 2015.
Den topelianska världsbildens mörka sida
Maija Lehtonen

Den topelianska världsbildens mörka sida

Topelius och skräckromantiken
1995
Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 70 (1995), SSLS 590, s. 7–27. Digital utgåva 2015.
Gäddan i katsan
Monika Fagerholm

Gäddan i katsan

Elgskyttarne och mannens domesticering
1992
Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 67 (1992), SSLS 575, s. 101–117. Digital utgåva 2015.
Bynamnen i Nyland
Eljas Orrman

Bynamnen i Nyland

Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog
1987
Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 143–148. Digital utgåva 2015.
J K Paasikivi och finlandssvenskarna
Göran Stjernschantz

J K Paasikivi och finlandssvenskarna

Några kommentarer med anledning av dagböckerna
1987
Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 62 (1987), SSLS 540, s. 267–279. Digital utgåva 2015.
Namn som kan tolkas som urgermanskt
Jorma Koivulehto

Namn som kan tolkas som urgermanskt

1987
Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 27–42. Digital utgåva 2015.
Socken- och bynamnens fördelning
Kurt Zilliacus

Socken- och bynamnens fördelning

1987
Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 85–90. Digital utgåva 2015.
Bynamnen i Österbotten
Lars Huldén

Bynamnen i Österbotten

1987
Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 149–158. Digital utgåva 2015.
Två eller flera kulturer?
Ragnar Granit

Två eller flera kulturer?

1985

Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 60 (1985), SSLS 521, s. 53–58. Digital utgåva 2015.