Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

E-artiklar


E-artiklarna är viktiga bidrag till humanistisk forskning som tidigare publicerats i tryckt form i SLS skrifter. De är axplock ur en lång tradition av vetenskaplig utgivning inom några av SLS tyngdpunktsområden: historia, litteraturvetenskap, svenska språket och traditionsvetenskap. Artiklarna kan fritt läsas och laddas ner i PDF-format.

Porthan, Finlands första svenska dialektforskare
Axel Olof Freudenthal

Porthan, Finlands första svenska dialektforskare

Publicerad i Förhandlingar och uppsatser 6 (1890–1892), SSLS 20, s. 51–59.
Om språkformen i Jac. Ahrenbergs ”Samlade berättelser”
Bengt Loman

Om språkformen i Jac. Ahrenbergs ”Samlade berättelser”

Publicerad i Studier i nordisk filologi 62 (1980), SSLS 490, s. 177–192.
Det heroiska draget i vår nyare historia
Bernhard Estlander

Det heroiska draget i vår nyare historia

Föredrag vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årsmöte den 5 februari 1922. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 35 (1921), SSLS 163, s. 226–256.
Skärgårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland
Bo Lönnqvist

Skärgårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland

Publicerad i Kustbygd , Folklivsstudier 13 (1980), SSLS 489, s. 127–197.

Wegelius, Mennander och Galactofagius
Carl-Eric Thors

Wegelius, Mennander och Galactofagius

Lärda släktnamn i Finland på 1600–talet
Publicerad i Studier i nordisk filologi 65 (1984), SSLS 517, s. 281–288.
Bynamnen i Nyland
Eljas Orrman

Bynamnen i Nyland

Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog
Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 143–148.
Nationalitet och dikt
Emil Hasselblatt

Nationalitet och dikt

Språkfrågan i finlandssvensk poesi
Föredrag hållet vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årsmöte den 5 februari 1921. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 34 (1920), SSLS 157, s. 199–254.
Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv
Erik Allardt

Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv

Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 56 (1981), SSLS 492, s. 13–22.
Finlandismer i 1700-talets svenska
Evald Ljunggren

Finlandismer i 1700-talets svenska

Några randanmärkningar

Publicerad i Förhandlingar och uppsatser 18 (1904), SSLS 68, s. 85–93.

Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna i Finland
Gabriel Nikander

Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna i Finland

Publicerad i Folkloristiska och etnografiska studier 1 (1916), SSLS 128, s. 195–315.