Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

E-artiklar


E-artiklarna är viktiga bidrag till humanistisk forskning som tidigare publicerats i tryckt form i SLS skrifter. De är axplock ur en lång tradition av vetenskaplig utgivning inom några av SLS tyngdpunktsområden: historia, litteraturvetenskap, svenska språket och traditionsvetenskap. Artiklarna kan fritt läsas och laddas ner i PDF-format.

Bynamnen i Nyland
Eljas Orrman

Bynamnen i Nyland

Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog
1987
Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 143–148. Digital utgåva 2015.
J K Paasikivi och finlandssvenskarna
Göran Stjernschantz

J K Paasikivi och finlandssvenskarna

Några kommentarer med anledning av dagböckerna
1987
Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 62 (1987), SSLS 540, s. 267–279. Digital utgåva 2015.
Namn som kan tolkas som urgermanskt
Jorma Koivulehto

Namn som kan tolkas som urgermanskt

1987
Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 27–42. Digital utgåva 2015.
Wegelius, Mennander och Galactofagius
Carl-Eric Thors

Wegelius, Mennander och Galactofagius

Lärda släktnamn i Finland på 1600–talet
1984
Publicerad i Studier i nordisk filologi 65 (1984), SSLS 517, s. 281–288. Digital utgåva 2015.
Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv
Erik Allardt

Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv

1981
Publicerad i Historiska och litteraturhistoriska studier 56 (1981), SSLS 492, s. 13–22. Digital utgåva 2015.
Om språkformen i Jac. Ahrenbergs ”Samlade berättelser”
Bengt Loman

Om språkformen i Jac. Ahrenbergs ”Samlade berättelser”

1980
Publicerad i Studier i nordisk filologi 62 (1980), SSLS 490, s. 177–192. Digital utgåva 2015.
Skärgårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland
Bo Lönnqvist

Skärgårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland

1980

Publicerad i Kustbygd , Folklivsstudier 13 (1980), SSLS 489, s. 127–197. Digital utgåva 2015.

Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen
Gösta Holm

Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen

1980
Publicerad i Studier i nordisk filologi 62 (1980), SSLS 490, s. 101–107. Digital utgåva 2015.
Arvid Mörnes ”Sjömansvisa”
Johan Wrede

Arvid Mörnes ”Sjömansvisa”

1977
Festföredrag vid 100–årsjubileet på Finns 6.5.1976. Publicerat i Historiska och litteraturhistoriska studier 52 (1977), SSLS 474, s. 189–196. Digital utgåva 2015.
Sovjetunionen
Juhani Suomi

Sovjetunionen

– det totala problemet inom Finlands utrikespolitik under 1930-talet
1974
Föredrag vid sommaruniversitetet i Seinäjoki den 5 juni 1973. Publicerat i Historiska och litteraturhistoriska studier 49 (1974), SSLS 460, s. 283–301. Digital utgåva 2015.