Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 
Friedrich Pacius. Ein deutscher Komponist in Finnland. Mit einer Edition der Briefe und Tagebücher von Silke Bruns
Tomi Mäkelä

Friedrich Pacius

Ein deutscher Komponist in Finnland. Mit einer Edition der Briefe und Tagebücher von Silke Bruns
2014
Fredrik Pacius, violinist, kompositör och dirigent av nordtysk härkomst, var en central gestalt i finländskt musikliv under 1800-talet och tonsatte bl.a. den finska nationalhymnen.
Hugo Backmansson
Tom Backmansson, Marju Rönkkö, Marie-Sofie Lundström, Tutta Palin

Hugo Backmansson

Konstnär, officer och äventyrare
2010
Det finns många epitet som passar in på den mångsidigt begåvade kosmopoliten Hugo Backmansson. Han var officer, bataljmålare, Marockoresenär och schackmästare.
Ljuset har djup
Thomas Ek

Ljuset har djup

Jarl Hemmer och idyllen
2013
Jarl Hemmer var under sin livstid en uppburen författare, som med tiden fick känna av en hård kritik från de samtida modernisterna. I sin bok undersöker Thomas Ek idyllen som en nyckel till Jarl Hemmers liv och författarskap.
Talet lever!
Therese Leinonen

Talet lever!

Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
2015
I denna bok studeras variation och förändring i åboländska dialekter och i finlandssvenskt stadsspråk, utifrån färskt talspråksmaterial insamlat vid SLS.
I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas land
Sven-Erik Klinkmann

I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas land

En resa genom det svenska i Finland
2011
I sin breda kulturanalytiska studie ger författaren en mångfacetterad bild av svenskan i Finland under de senaste 200 åren.
Henri Bergson i Finland
Stefan Nygård

Henri Bergson i Finland

Reception, rekontextualisering, politisering
2011
Med den franska modefilosofen Bergson som sökarljus presenteras nya perspektiv på en brytningstid i Finlands idéhistoria och på mekanismerna i kulturutbytet mellan länder.
Alldeles hemlikt
Sofia Häggman

Alldeles hemlikt

Georg August Wallins Egypten 1843–1845
2011
G.A. Wallin är en av Finlands mest intressanta upptäcktsresanden och vetenskapsmän under första hälften av 1800-talet. Sofia Häggman har följt Wallin i fotspåren och levandegör honom både som person och forskningsresande.
Mikael Agricola
Simo Heininen

Mikael Agricola

Hans liv och verk
2017
Den första heltäckande monografin över Agricolas liv och verk som ges ut på svenska.
Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia
Sebastian Köhler, Carola Herberts, Boel Hackman

Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia

2016
Den avslutande delen i Edith Södergrans Samlade skrifter innehåller en fullständig textkritisk kommentar och presenterar författarskapets sekellånga reception i kritik och forskning.
K.E. Ståhlberg
Sabira Ståhlberg

K.E. Ståhlberg

Fotograf, filmskapare och entreprenör
2013
Ståhlberg anammade tidigt nymodigheter som fotografering, film, cyklar och bilar och introducerade dem med entusiasm i Finland kring sekelskiftet 1900. Boken är den första egentliga biografin över Atelier Apollos ägare, en rastlös kosmpolit.