Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 
Talet lever!
Therese Leinonen

Talet lever!

Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
2015
I denna bok studeras variation och förändring i åboländska dialekter och i finlandssvenskt stadsspråk, utifrån färskt talspråksmaterial insamlat vid SLS.
I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas land
Sven-Erik Klinkmann

I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas land

En resa genom det svenska i Finland
2011
I sin breda kulturanalytiska studie ger författaren en mångfacetterad bild av svenskan i Finland under de senaste 200 åren.
Henri Bergson i Finland
Stefan Nygård

Henri Bergson i Finland

Reception, rekontextualisering, politisering
2011
Med den franska modefilosofen Bergson som sökarljus presenteras nya perspektiv på en brytningstid i Finlands idéhistoria och på mekanismerna i kulturutbytet mellan länder.
Alldeles hemlikt
Sofia Häggman

Alldeles hemlikt

Georg August Wallins Egypten 1843–1845
2011
G.A. Wallin är en av Finlands mest intressanta upptäcktsresanden och vetenskapsmän under första hälften av 1800-talet. Sofia Häggman har följt Wallin i fotspåren och levandegör honom både som person och forskningsresande.
Mikael Agricola
Simo Heininen

Mikael Agricola

Hans liv och verk
2017
Den första heltäckande monografin över Agricolas liv och verk som ges ut på svenska.
Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia
Sebastian Köhler, Carola Herberts, Boel Hackman

Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia

2016
Den avslutande delen i Edith Södergrans Samlade skrifter innehåller en fullständig textkritisk kommentar och presenterar författarskapets sekellånga reception i kritik och forskning.
K.E. Ståhlberg
Sabira Ståhlberg

K.E. Ståhlberg

Fotograf, filmskapare och entreprenör
2013
Ståhlberg anammade tidigt nymodigheter som fotografering, film, cyklar och bilar och introducerade dem med entusiasm i Finland kring sekelskiftet 1900. Boken är den första egentliga biografin över Atelier Apollos ägare, en rastlös kosmpolit.
Gatans dikter
Riitta Nikula, Erik Kruskopf

Gatans dikter

Ragnar och Hilding Ekelunds måleriska stad
2011
Gatorna och gränderna i Borgå gjorde ett starkt intryck på författaren Ragnar och arkitekten Hilding Ekelund. Senare skulle det byggda landskapet och den harmoniska vardagsarkitekturen i historiska, sydeuropeiska städer sätta sin prägel på de båda brödern
Kunskapens rike
Rainer Knapas

Kunskapens rike

Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640–2010
2012
Boken presenterar bibliotekets historia från de anspråkslösa boksamlingarna vid Kungliga Akademin i Åbo 1640 till dagens digitala tidsålder.
Finska vyer
Petja Hovinheimo

Finska vyer

1840-talets storfurstendöme i bilder – Näkymiä Suomesta. 1840-luvun suuriruhtinaskunta kuvissa
2011

I bildverket Finska vyer utges för första gången originalteckningarna till Zacharias Topelius stora verk Finland framställdt i teckningar (1845–1852). Boken är tvåspråkig.