Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia
Sebastian Köhler, Carola Herberts, Boel Hackman

Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia

2016
Den avslutande delen i Edith Södergrans Samlade skrifter innehåller en fullständig textkritisk kommentar och presenterar författarskapets sekellånga reception i kritik och forskning.
tankens_utatvandhett_georg_henrik_von_wright.jpg

Tankens utåtvändhet

Georg Henrik von Wright som intellektuell
2016
För första gången ställs Georg Henrik von Wrights populära skrifter och hans roll som utomakademisk intellektuell i centrum.
Kalender 2017

Kalender 2017

Finland hundra år
2016
Svenska litteratursällskapets väggkalender
Samlade skrifter 4
Anders Chydenius

Samlade skrifter 4

Predikningar över tio Guds bud 1781–1782
2016
Den fjärde delen i kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävling.
Skrifter 7
Georg August Wallin

Skrifter 7

Professorsåren i Helsingfors 1850–1852
2016
Wallin återvände till Helsingfors sommaren 1850 och inledde direkt förhandlingar angående finansieringen av en ny forskningsresa till Arabiska halvön. Han dog dock i oktober 1852 och planerna fullföljdes aldrig.
Din tillgifne ovän

Din tillgifne ovän

Korrespondensen mellan Jean Sibelius och Adolf Paul 1889–1943
2016
Jean Sibelius och författaren Adolf Pauls livslånga korrespondens inleddes 1889 efter att Paul flyttat till Tyskland. I breven diskuterar de allt från penningbrist och sina familjer till gemensamma projekt och lansering av Sibelius i Tyskland.
Historiska och litteraturhistoriska studier 91

Historiska och litteraturhistoriska studier 91

2016
Årets Historiska och litteraturhistoriska studier spänner över en mängd ämnen, från den litterära modernismen till det spanska inbördeskriget.
Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel

Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel

2016
Antologin behandlar mångkulturalitet, identitet och kultur i Finland ur ett historiskt perspektiv. I elva artiklar diskuteras migrationens och minoriteternas inverkan på det finländska samhället.
Nationalstaten
Henrik Meinander

Nationalstaten

Finlands svenskhet 1922–2015
2016
Författaren skildrar hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland.
Slavhandel och slaveri under svensk flagg
Holger Weiss

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847
2016
I boken redogör historikern Holger Weiss för Sveriges inblandning i slavhandeln under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.