Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 
Naturens Bok och Boken om Vårt Land
Zacharias Topelius

Naturens Bok och Boken om Vårt Land

2017
Zacharias Topelius ingöt bilden av Finland i flera generationer av finländare genom sina inflytelserika läseböcker. I dem presenterar han naturen och Finlands geografi, folk och historia.
Ljungblommor
Zacharias Topelius

Ljungblommor

2010
Zacharias Topelius var en av 1800-talets mest älskade, lästa och sjungna skalder på svenska. Här presenteras hans första diktsamlingar.
Hertiginnan af Finland
Zacharias Topelius

Hertiginnan af Finland

och andra historiska noveller
2013
Hertiginnan af Finland (1850) betraktas som den första historiska romanen i vår litteraturhistoria. De tre andra novellerna i utgåvan utspelar sig under Gustav III:s krig.
Finland framställdt i teckningar
Zacharias Topelius

Finland framställdt i teckningar

2011
Finland framställdt i teckningar är den första omfattande presentationen av Finland i ord och bild. Nu utges verket för första gången i sin helhet sedan det utkom 1845–1852.
Noveller
Zacharias Topelius

Noveller

2012
Zacharias Topelius blev redaktör för Helsingfors Tidningar när han var 23 och hade ambitiösa planer på tidningens litterära innehåll: bort med översättningslitteraturen och fram för en prosa förankrad i miljöer som läsarna kunde identifiera sig med.
En resa i Finland
Zacharias Topelius

En resa i Finland

2013
Zacharias Topelius presenterar Finlands natur, folk och historia med anekdotisk lätthet i bildverket som utkom 1872–1874. Topelius återkommer till många av sina favoritteman och beskrivningarna ingår i hans strävan att bygga upp en nationell självkänsla.
Carl Fredrik Fredenheim
Tuija Laine

Carl Fredrik Fredenheim

– en nyhumanist och hans klassiska bibliotek
2010
Carl Fredrik Fredenheim, född och uppvuxen i Åbo, gjorde en uppmärksammad karriär i det sena 1700-talets Sverige.
Friedrich Pacius. Ein deutscher Komponist in Finnland. Mit einer Edition der Briefe und Tagebücher von Silke Bruns
Tomi Mäkelä

Friedrich Pacius

Ein deutscher Komponist in Finnland. Mit einer Edition der Briefe und Tagebücher von Silke Bruns
2014
Fredrik Pacius, violinist, kompositör och dirigent av nordtysk härkomst, var en central gestalt i finländskt musikliv under 1800-talet och tonsatte bl.a. den finska nationalhymnen.
Hugo Backmansson
Tom Backmansson, Marju Rönkkö, Marie-Sofie Lundström, Tutta Palin

Hugo Backmansson

Konstnär, officer och äventyrare
2010
Det finns många epitet som passar in på den mångsidigt begåvade kosmopoliten Hugo Backmansson. Han var officer, bataljmålare, Marockoresenär och schackmästare.
Ljuset har djup
Thomas Ek

Ljuset har djup

Jarl Hemmer och idyllen
2013
Jarl Hemmer var under sin livstid en uppburen författare, som med tiden fick känna av en hård kritik från de samtida modernisterna. I sin bok undersöker Thomas Ek idyllen som en nyckel till Jarl Hemmers liv och författarskap.