Zacharias Topelius Skrifter

Zacharias Topelius vid sitt skrivbord.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga och även den första digitala utgåvan av Topelius omfattande och exceptionellt mångsidiga författarskap. Här ingår alla skönlitterära verk, journalistiken, föreläsningarna och hans omfattande korrespondens – mycket har aldrig tidigare publicerats. Den digitala utgåvan är sökbar och fritt tillgänglig på topelius.sls.fi. Ett omfattande urval utkommer också i tryck.

Zacharias Topelius Skrifter är en föregångare i finländsk textkritisk digital utgivning. Utgåvan är Svenska litteratursällskapets största åtagande i sitt slag och utgör en betydande satsning inom humaniora, också i ett nationellt och nordiskt perspektiv. Utgåvan är historisk-kritisk och förses med introduktioner till verken och med utförliga kommentarer. Redaktionen omfattar tolv personer. Arbetet inleddes 2005 och den första delen utkom 2010.

Följande delar har utkommit:
  • Ljungblommor, utg. Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus, ZTS I, SSLS 742, 2010 (tryckt och digitalt)
  • Finland framställdt i teckningar, utg. Jens Grandell och Rainer Knapas, ZTS XII, SSLS 747, 2011 (tryckt och digitalt)
  • Noveller, utg. Pia Forssell, ZTS IV, SSLS 770, 2012 (tryckt och digitalt)
  • En resa i Finland, utg. Katarina Pihlflyckt, ZTS XIII, SSLS 775, 2013 (tryckt och digitalt)
  • Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller, utg. Pia Forssell under medverkan av Matti Klinge och Anna Movall, ZTS V, SSLS 782, 2013 (tryckt och digitalt)
  • Förlags- och översättarkorrespondens 1. Zacharias Topelius korrespondens med Albert Bonniers förlag, utg. Carola Herberts, ZTS XX, 2013 (digitalt)