Zacharias Topelius Skrifter

Zacharias Topelius vid sitt skrivbord.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga och även den första digitala utgåvan av Topelius omfattande och exceptionellt mångsidiga författarskap. Här ingår alla skönlitterära verk, publicistiken, föreläsningarna och delar av hans omfattande korrespondens – mycket har aldrig tidigare publicerats. Den digitala utgåvan är sökbar och fritt tillgänglig på topelius.sls.fi. Ett omfattande urval utkommer också i tryck.

Zacharias Topelius Skrifter är en föregångare i finländsk textkritisk digital utgivning. Utgåvan är Svenska litteratursällskapets största åtagande i sitt slag och utgör en betydande satsning inom humaniora, också i ett nationellt och nordiskt perspektiv. Utgåvan är historisk-kritisk och förses med introduktioner till verken och med utförliga kommentarer. Arbetet inleddes 2005 och den första delen utkom 2010.

Följande delar har utkommit:
  • Ljungblommor, utg. Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus, ZTS I, SSLS 742, 2010 (tryckt och digitalt)
  • Finland framställdt i teckningar, utg. Jens Grandell och Rainer Knapas, ZTS XII, SSLS 747, 2011 (tryckt och digitalt)
  • Noveller, utg. Pia Forssell, ZTS IV, SSLS 770, 2012 (tryckt och digitalt)
  • En resa i Finland, utg. Katarina Pihlflyckt, ZTS XIII, SSLS 775, 2013 (tryckt och digitalt)
  • Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller, utg. Pia Forssell under medverkan av Matti Klinge och Anna Movall, ZTS V, SSLS 782, 2013 (tryckt och digitalt)
  • Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare, utg. Carola Herberts, ZTS XX, 2013, 2015 (digitalt)
  • Föreläsningar i geografi och historia 1854–1865, utg. Jens Grandell, ZTS XV, 2017 (digitalt)
  • Naturens Bok och Boken om Vårt Land, utg. Magnus Nylund under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell och Henrik Knif, ZTS XVII, 2017 (tryckt och digitalt)

Intervjuer

Topelius formar Finland

Zacharias Topelius var professor i Finlands historia i 20 år. Hans föreläsningar ger djup åt uppfattningen om landet som en separat nation – på 3 500 handskrivna sidor behandlar han geografi, etnografi och historia, allt för att söka den finska identitetens rötter. Jens Grandell i samtal med Wivan Nygård-Fagerudd på bokmässan i Göteborg 2017.

Öppnen fönstret och låten verldens luft strömma in!

Zacharias Topelius engagerade sig starkt när han författade för barn. Han ville roa och bilda dem, öppna deras ögon för naturen och för samhällsfrågor – utan att överdriva de moraliska pekpinnarna.
Carola Herberts, Hanna Kurtén, Pia Forssell och Wivan Nygård-Fagerudd på bokmässan i Göteorg 2017.