Svenska invandrare i Finland – etniska relationer i mötet mellan svenskt och finskt (–2012)

Projektets syfte var att studera de etniska gränsdragningsprocesser vilka definierar finlandssvenskheten. Detta studerades genom intervjuer med ”rikssvenska” svenskspråkiga invandrare i Finland om deras förhållande till och identifikation med det svenska i Finland. Projektet hade en tudelad målsättning: För det första gav projektet en mera detaljerad bild av invandringen av svenska medborgare till Finland. För det andra gav projektet ny information om finlandssvenskarna i Finland genom en studie av dessa invandrares erfarenheter av mötet mellan svenskt och finskt i Finland. Intressant är också frågan hur och i vilka avseenden svenskar integreras med den finlandssvenska befolkningsgruppen.

Projekt tog sin utgångspunkt i att det under de senaste åren funnits en betydande invandring till Finland av svenska medborgare. Denna migration hade inte studerats inom tidigare forskning, vare sig inom invandringsforskningen eller i forskningen om finlandssvenskar. I Finland bor stadigvarande ca 8 500 svenska medborgare. Dessa utgör en heterogen grupp med många olika typer av bakgrund. Oberoende av bakgrund så har de dock en tidigare upplevelse av det svenska språket som ett starkt och betydelsefullt majoritetsspråk i Sverige. Deras erfarenheter av invandring kan därför erbjuda ett nytt perspektiv på det svenska i Finland. Detta forskningsprojekt erbjöd härigenom ny information om finlandssvenskheten och etniska gränsdragningar mellan svenskt och finskt i Finland.

Projektet anknöt till, och deltog i, internationell akademisk diskussion inom forskningsområdet om internationell migration och etniska relationer.

Forskare: docent Östen Wahlbeck

 

Publikationer inom projektet:

Wahlbeck, Östen, Svenskar i Finland – ett perspektiv från migrationsforskningen. Ingår i Ylva Larsdotter & Josefin Almer (red.), Enkel biljett? Från Sverige till Finland med kärlek, längtan och vemod, Helsingfors: Söderströms 2011, s. 11–23.