Spara det finlandssvenska talet

Spara det finlandssvenska talet var ett insamlingsprojekt som dokumenterade svenskan i Finland i början av 2000-talet. Projektet pågick 2005–2008 och resulterade i inspelningar av samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer. Inspelningarna speglar den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster.

Fokus låg huvudsakligen på det vardagliga språket, och intervjuer i hemmiljö utgjorde därför den största delen av projektet. Inspelningsassistenter med anknytning till orten gjorde informella intervjuer med både äldre och yngre personer, enskilt eller parvis. Dessutom har projektet dokumenterat språkbruket i andra situationer och sammanhang genom att göra inspelningar av gruppsamtal i olika studiemiljöer och av föredrag hållna i Svenska litteratursällskapets föreläsningsserie.

Korta smakprov ur inspelningarna finns fritt tillgängliga på sidan Lyssna på talspråk medan ett mer omfattande urval finns att tillgå för vetenskapliga ändamål via talspråkskorpusen Talko.