Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg

Johan Ludvig Runeberg. E. Philipsens fotografi november 1858. Kolorerat fotografi med sammetsram och passepartout. (Kalotyp färglagd av C.A. Hårdh)

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg i tjugo delar hör till de mest omfattande verken i Svenska litteratursällskapets skriftserie. Det är en historisk-kritisk kommenterad utgåva av skaldens samtliga diktverk, dramatik, prosa, översättningar, psalmer, artiklar och brev.

Utgåvan är den första i sitt slag i finländsk textkritisk utgivning. Den tillkom åren 1933−2005 i samarbete med Svenska Vitterhetssamfundet i Stockholm. Utgåvan omfattar tio textdelar och tio separata kommentardelar, sammanlagt inemot 8 000 sidor. Som utgivare och kommentatorer har ett drygt tjugotal forskare från Finland och Sverige medverkat.

Arbetet med Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg inleddes under ledning av Gunnar Castrén och Martin Lamm, och avslutades med Barbro Ståhle Sjönell och Lars Huldén som huvudredaktörer. Utgåvans bakgrund och historia har beskrivits av Pia Forssell i Författaren, förläggarna och forskarna. J. L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och Sverige (SSLS 726, 2009). Hela utgåvan är fritt tillgänglig som sökbart digitalt faksimil på adressen litteraturbanken.se.