Insamling: En dag i Finland 2017

Lördagen den 23 januari 1971 besökte den här kunden Lindroos skivaffär i Vasa för att lyssna på musik. Foto: Rafael Olin (SLS arkiv, ÖTA 112)

Insamlingen är avslutad.

*****

Vad gör du lördagen 11.11.2017? Skriv och berätta om din dag!

Med anledning av Finlands 100-årsjubileum samlar vi in dagboksanteckningar från personer i hela Finland för att dokumentera hur en dag i Finland ser ut år 2017. Svenska litteratursällskapet i Finland gör insamlingen i samarbete med Svenska Yle och Barnkulturnätverket i Österbotten (BARK).

Motsvarande insamlingar görs återkommande i bl.a. Sverige och Storbritannien och har resulterat i ett värdefullt material som ger en unik inblick i det vardagliga livet. Nu har turen kommit till Finland! Dagen vi vill dokumentera är lördagen den 11.11.2017.

Skriv och berätta fritt så mycket du kan om din dag. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevara en bild av Finland för framtiden, från året då vårt land fyllde 100 år!

Delta i insamlingen genom att fylla i formuläret på svenska.yle.fi.

De riktgivande frågorna är: Vad gör du, vem möter du och vad talar ni om? Vilka platser besöker du? Vad har du på dig? Vad äter och dricker du? Vad läser, ser och lyssnar du på? Berätta vad du köper eller säljer, när du steg upp och när du gick till sängs. Berätta hur du mår och vad du funderar på. Reflektera gärna över om 11.11.2017 blev en vanlig eller ovanlig dag i ditt liv och varför. Vi är intresserade av just din berättelse och inget är för stort eller för smått att berätta om.

Insamlingen pågår till 18.11.2017, men observera att det endast är lördagen 11.11.2017 du ska sända in anteckningar om. Du kan svara anonymt. Bland de som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter utlottas bokpris.

Svenska Yle kan eventuellt använda det insända materialet som underlag för sitt innehåll på webben. Materialet arkiveras i SLS arkiv och blir även tillgängligt för forskning.

Bild: Lördagen den 23 januari 1971 besökte den här kunden Lindroos skivaffär i Vasa för att lyssna på musik. Foto: Rafael Olin (SLS arkiv, ÖTA 112)