Insamling av hbtiq-historia

Grafik: SLS/Antti Pokela

SLS arkiv samlar in dokument som ger en inblick i hbtiq-personers liv och vardag runtom i Finland under olika tider. Vi efterlyser person-, släkt- och kulturhistoriska dokument från både privata och offentliga miljöer, såsom brev, dagböcker, fotografier och andra handlingar om hur det varit att leva som hbtiq-person förr och nu. Syftet med insamlingen är att ta tillvara sexuella minoriteters och könsminoriteters historia.

Vi tar gärna emot material som donation. Materialet arkiveras i Svenska litteratursällskapets arkiv.

Om du har material som du vill donera eller tror kan vara av intresse, kontakta arkivarie Maria Miinalainen (maria.miinalainen@sls.fi, tfn 09 618 77 336).

 

Se också

Frågelista: Minoritet i minoriteten

Regnbågsprojekt dokumenterar undangömd historia (artikeln i Källan 2/2016)