Insamling av dokument från 1918

”Den 18 var de röda på husundersökning hos oss. Den 20 kommo Tant Lissi och Tant Rakel”, står det i den 9-åriga Erik Alftans anteckningsbok från februari 1918 på bilden. Foto: SLS/Janne Rentola

Har du material från 1918? SLS arkiv samlar in dokument som kan belysa människors liv och upplevelser runtom i Finland under vårt lands första turbulenta självständighetsår, 1918. Vi efterlyser brev, dagboksanteckningar, fotografier och andra dokument för att utöka samlingarna och komplettera bilden av livet på olika håll i landet år 1918. Vi är intresserade av dokument som kan beröra allt från livet hemma till krigsrelaterade händelser eller fångenskap. Inför märkesåret 2018 kommer ett urval av de insamlade dokumenten att publiceras tillsammans med annat material ur arkivet.

Vi tar gärna emot material som donation. Enligt överenskommelse kan vi också låna in originalmaterial för digitalisering. Materialet införs i arkivet och kan användas av forskare och övriga intresserade.

Om du har material som du vill donera eller tror kan vara av intresse, kontakta Sanna Jylhä vid arkivet i Helsingfors (sanna.jylha@sls.fi, tfn 09 618 773 34) eller Katja Hellman vid arkivet i Vasa (katja.hellman@sls.fi, tfn 06 319 56 12).