Georg August Wallin Skrifter

Porträtt av orientalisten och forskningsresenären Georg August Wallin.

Den ålandsfödde arabisten Georg August Wallin (1811–1852) reste på 1840-talet i Mellanöstern för att samla in material om arabiska dialekter och beduinstammar. Efter studier i orientaliska språk åkte han 1843 till Egypten, där han antog den muslimska identiteten Abd al-Wali. Med Kairo som bas reste han i Egypten, på Sinaihalvön, i Syro-Palestina och Persien. Det främsta resmålet var emellertid Arabiska halvön, där han tack vare sin antagna identitet kunde leva som en infödd bland beduinerna och besöka de heliga städerna Mekka och Medina.

Efter återkomsten till Helsingfors blev han utnämnd till professor i orientalisk litteratur, men dog kort därefter och hann publicera endast en bråkdel av sitt material. Av sin samtid hyllades Wallin för sin unika forskningsinsats. Förutom sina personliga och färgstarka skildringar av lokallivet, var han den första att beskriva olika särdrag i beduindialekter och beduinpoesi. Hans noggranna anteckningar om resesträckor och ortnamn visade sig vara till nytta för kartografin och han var den första att lämna skriftliga uppgifter om flera enskilda stammar och orter på norra Arabiska halvön.

Wallins unika material finns främst bevarat i dagböcker och brev men också i anteckningar han gjorde på svenska med arabisk skrift. Skrifter är en vetenskaplig illustrerad utgåva av Wallins efterlämnade papper. I varje del ingår kommentarer och artiklar som kontextualiserar materialet. Utgivare är Kaj Öhrnberg, Patricia Berg och Kira Pihlflyckt.

Översättningar till arabiska och engelska är under planering
Utgåvans alla delar är fritt tillgängliga i pdf-form under länkarna nedan:

  1. Studieåren och resan till Alexandria (2010)
  2. Det första året i Egypten 1843–1844 (2011)
  3. Kairo och resan till Övre Egypten 1844–1845 (2012)
  4. Färderna till Mekka och Jerusalem 1845–1847 (2013)
  5. Norra Arabiska halvön och Persien 1847–1849 (2014)
  6. Resan hem via London 1849–1850 (2015)
  7. Professorsåren i Helsingfors 1850–1852 (2016)
    Appendix. Material nedtecknat på Arabiska halvön 1845-1848 (2017)

G.A. Wallin, Skrifter 1.  G. A. Wallin, Skrifter 2.  G.A. Wallin, Skrifter 3.

G.A. Wallin, Skrifter 4  G.A. Wallin, Skrifter 5  G.A. Wallin Skrifter 6 Skrifter 7. Professorsåren i Helsingfors 1850–1852. (SLS 2017) 

SLS har också gett ut följande böcker om Wallin:

Alldeles hemlikt. Georg August Wallins Egypten 1843–1845 där egyptologen Sofia Häggman reser i Wallins fotspår i Egypten samt antologin Dolce far niente i Arabien (2014) i vilken Wallin och hans resor presenteras i fyra artiklar. Antologin har även getts ut på engelska tillsammans med Museum Tusculanum Press.

Alldeles hemlikt (2011)  Dolce far niente i Arabien (2014)  Dolce far niente in Arabia (2014)

 

Läs mer

Avklarat uppdrag: Georg August Wallins skrifter. Artikel i Verksamheten 2016

Titta

28.9.2017: Förklädd till arab. Georg August Wallin

Patricia Berg och Sofia Häggman intervjuas av Peik Henrichson om Wallins upptäcktsresor och hans skrifter, som inlevelsfullt beskrivet livet i Egypten och på den arabiska halvön. Inspelat på bokmässan i Göteborg.

20.1.2017: Avslutningsseminarium för Georg August Wallins Skrifter

Föredrag och diskussion i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Kaj Öhrnberg och Ilkka Lindstedt talar om Wallins vetenskapliga arv och Patricia Berg, Kira Pihlflyckt och Nina Edgren-Henrichson diskuterar användningen av utgåvan.