Frågelista: Vackert väder i dag!

Cumulusmoln (stackmoln) – vackertvädersmoln.

Insamlingen avslutades 31.5.2016

Många av oss kommenterar vädret dagligen. Vi funderar på om det är varmare eller kallare än förra året eller i går, vi förfasar oss när det snöar eller regnar väldigt mycket men noterar också när det enligt vårt tycke är för varmt eller för kallt. SLS arkiv samlar nu in berättelser om detta och annat gällande ditt förhållande till väder.

Vädret engagerar och väcker känslor. Vissa människor samlar information om dagens väder eller följer väderprognoserna extra noga. Andra iakttar moln och andra naturfenomen som ska säga något om kommande väder. Man kan också ha upplevt något fint eller något skrämmande i samband med särskilda väderförhållanden. Att vädret kommer att förändras på grund av klimatförändringen är något som vi hör och läser mycket om i dag.

Frågor

Att samtala om väder är ett sätt att kommunicera med både ytliga bekantskaper, vänner och arbetskamrater.

1. Väder som samtalsämne

När, var och med vem samtalar du om vädret? Berätta gärna om någon episod där vädret spelat en roll i samtalet. Finns det människor som du anser talar för mycket om väder?

- - - - -

Många av oss har också upplevelser, både positiva och negativa, som är väderanknutna. Det kan vara fråga om perfekt väder för skörd, bärplockning, sport, promenader och utomhusarbete, men också rent av skräckfyllda upplevelser av storm och åska. Eller kanske en skörd som torkar bort eller möglar. Man kan också fråga sig om vädret påverkar vår hälsa eller vårt humör.

2. Det perfekta vädret

När anser du att vädret är bra? Gör du något speciellt i ditt arbete eller på din fritid när du anser att det är bra väder? Vilken effekt har bra väder på dig?

3. Åska, storm och värmebölja

Berätta om upplevelser av åska, storm, värmebölja eller massiva regn. Berätta gärna utförligt och berätta också om hur det kändes. Vilken effekt har dåligt väder på dig?

- - - - -

Olika folkliga föreställningar om väder förekommer fortfarande. ”Anders braskar, julen slaskar” är ett uttryck som grundar sig på uppfattningen om att man kan förutspå julens väder utgående från vädret på Andersdagen den 30 november. Det finns också olika vädermärken, med hjälp av vilka man kan förutspå vädret.

4. Att spå väder

Gör du iakttagelser i naturen gällande kommande väder? Berätta hurdana. Är dessa vädermärken viktiga för dig? Berätta om du använder dig av vädertydor av typen ”Anders slaskar, julen braskar”? Spår du väder? Berätta hur det går till. Känner du någon som spår väder? Vilken är din uppfattning om det?

- - - - -

En del av oss är speciellt intresserade av att studera vädret och följa väderprognoser från olika källor, andra samlar information om väder. Då blir väderiakttagelser en fritidssysselsättning.

5. Väder prognoser

På vilket sätt följer du väderprognoserna? I radio, tv eller på internet? Vad innebär de för dig? Finns det prognoser som du anser vara speciellt pålitliga?

6. Att samla in information om väder

Är det viktigt att notera dagens väder? Hur gör du det? Samlar du information om dina väderiakttagelser? Var och hur – berätta. Delar du med dig av dina iakttagelser? Hur?

- - - - -

Väder har också blivit nyheter då relativt allmänna fenomen som åska, värmebölja och torra perioder skapar nyhetsrubriker.

7. Väder som nyhet

Följer du nyheter som handlar om väder? I vilka kanaler? Varför? Vad anser du om sådana nyheter?

- - - - -

Under hela jordklotets historia har klimatet förändrats och det har funnits både kalla och varma perioder. I dag talas det mycket om klimatförändringen och dess följder, om att vädret förändras.

8. Klimatförändringen och dess följder

Vilken är din personliga ståndpunkt gällande klimatförändringen? Anser du att det sker en klimatförändring just nu? Är det vi människor som påverkat den eller ligger andra
orsaker bakom förändringen? Anser du att vi bör göra något åt saken? Vad? Vilka följder anser du att klimatförändringen får? Hur tror du att framtiden kommer att se ut?

 

Se också:

I alla väder. Berättelser om väder och väderiakttagelser (artikel i Källan 2/2016)