Frågelista: Tur (och retur?)

Frågelista: Tur (och retur?)

Ingsamlingen avslutades 15.6.2016.

Migration är igen en aktuell fråga i Svenskfinland. Allt flera flyttar till Sverige (och även andra länder) eller överväger att flytta. Det har man också gjort tidigare när arbetsmöjligheterna i Finland minskat. Trots att så många finlandssvenskar flyttat genom åren, finns det förvånansvärt lite dokumentation om hur man kommit fram till beslutet att flytta och vad som hände sen. Nu vill vi höra din berättelse, oberoende av när eller vart du flyttat. Har du flyttat på grund av jobb, studier, kärlek, äventyr eller blev det bara så? Vi vill gärna också höra om erfarenheter av att bo utomlands av dig som återvänt.

Insamlingen är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet, ämnena folkloristik och svenska språket vid Åbo Akademi, Migrationsinstitutets Centret för Svenskfinland i Kronoby och Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS). Materialet kommer att arkiveras i Svenska litteratursällskapets arkiv.

Läs mer:

Finlandssvensk i Stockholm (SLS-bloggen 4.10.2016)
Migrationsprojekt breddar det finlandssvenska kulturområdet (SLS årsredovisning Verksamheten 2016)